Unožovanie v stoji na BOSU

Východisková poloha: stoj na jednej nohe, druhá noha prinožená bez opory, pripažiť, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán smerujú k panve.

Konečná poloha: stoj na jednej nohej nohe, druhá noha v unožení

Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované vykonanie unoženia druhej nohy a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek, panvy a aktívneho zapojenia core

Unožovanie v stoji na BOSU

Dýchanie: pri unožení výdych, pri návrate do východiskovej polohy vdych

Najčastejšie chyby:

 • snaha o nadmerný rozsah pohybu,
 • nekoordinované, nekontrolované a švihové pohyby nohy,
 • strata rovnováhy,
 • neaktivita core,
 • vysadená alebo podsadená panva

Zaťažované svaly: m. abductores, m. gluteus, m. biceps femoris, m. transverzus abdominis, fixátory lopatiek, ostatné svaly chrbta a dolných končatín

Cieľ: posilnenie svalov dolných končatín, rovnováha, propriocepcia, koordinácia

TIP: Náročnosť znížime použitím opory, náročnosť zvýšime použitím expandra alebo členkových závaží.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

 • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
 • naučiť sa správne dýchať
 • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
 • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
 • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
 • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela