Univerzitný tlak na lavičke Pozvánka

Pozvánka na nultý ročník univerzitného tlaku na lavičke UKF a SPU. Viac informácii nájdete na plagáte v príspevku.

Univerzitný tlak na lavičke