TRX Zapažovanie – TRX T Deltoid Fly

Zapažovanie patrí k jedným zo základných cvikov na posilnenie svalov vrchnej časti chrbta. Sami si môžete vyskúšať, ktorá z variant bude pre Vás tá pravá.

Dĺžka TRX

– Stredná- dlhá

Krok 1: Východisková poloha

TRX Zapažovanie - TRX T Deltoid Fly
TRX Zapažovanie - TRX T Deltoid Fly

Postavte sa tvárou k závesnému systému TRX. Ruky sú vystreté pred telom na šírku pliec. Rukoväte držíte v dlaniach, dlane sú otočené smerom k sebe. Rukami sa zavesíte na TRX, celé telo sa dostáva do mierneho záklonu. Trup je spevnený, v jednej rovine s celým telom. Nohy sú vystreté, rozkročené mierne od seba. Pre jednoduchšiu variantu si dajte chodidlá pevne na zem. Pokiaľ si chcete zvoliť ťažšiu variantu, celú váhu preneste na päty a špičky zdvihnite mierne od zeme.

Krok 2: Prvá fáza pohybu

TRX Zapažovanie - TRX T Deltoid Fly
TRX Zapažovanie - TRX T Deltoid Fly

Nadýchnete sa pred začatím pohybu a s výdychom začnete prvú fázu cviku. Vystretými rukami zapažíte, akoby ste lopatkami stláčali predmet medzi nimi. Dlane smerujú k závesnému systému TRX. Celé telo sa dostáva do vodorovnej polohy. Trup s rukami vytvára písmeno T. Celý pohyb musí prebiehať ťahom, nie švihom.

Krok 3: Druhá fáza pohybu

Do základnej polohy sa vrátime predpažením rúk, pričom telo sa dostáva opäť do záklonu. Pohybom smerom od závesného systému TRX vydýchneme a tým uzavrieme celý cyklus pohybu.

Poznámky trénera:

– Čím nižšie je poloha vášho tela pod úrovňou závesného bodu, tým je cvik náročnejší

Rôzne varianty tohto cviku:

1. Offest Stance – jedno chodidlo pevne na zemi, druhé na šírku pliec opreté o špičku, päta je zdvihnutá 2. Slightly Offest Stance – jedno chodidlo pevne na zemi, druhé opreté o špičku, päta je zdvihnutá, chodidlá sú pre sebe 3. Wide Stance – chodidlá sú od seba vzdialené na väčšiu vzdialenosť ako je šírka pliec

Najčastejšie chyby:

– Pri predpažovaní dochádza k veľkému rozsahu pohybu s krkom – Prehnuté telo v oblasti krížov – Cvik sa nepovažuje za správne prevedený, pokiaľ je odcvičený švihom

Cieľ:

– Posilnenie vrchného chrbta s dôrazom na prerysovanie

Aktivované svaly:

– Široký sval chrbta – Veľký oblý sval – Lichobežníkový sval (trapéz) – Zadná časť deltového svalu

Info o autorke: Ing. Martina Hrončeková- osobná a kondičná trénerka hroncekova.mata@gmail.com www.treneri-online.sk