TRX drepy – Squats

Drepy sú ideálnym spôsobom ako precvičiť svaly dolných končatín. Použitím TRX jednak zjednodušíme prevedenie drepu pomocou príťahu paží, ale taktiež uľavíme kolenám a chrbátu a lepšie natrénujeme jeho správnu techniku.

Dĺžka TRX

stredná

Krok 1: Východisková poloha

Stoj vzpriamený, mierne rozkročný ( na šírku ramien) čelom k bodu zavesenia, rukoväte TRX v predpažení, paže pokrčené v lakťoch a pri tele, dlane smerujú k sebe, hlava v predĺžení trupu, lopatky tlačiť dole a od seba.

TRX drepy ( Squats )

Krok 2:

S nádychom krčíte dolné končatiny v kolenách a znižujete polohu tela smerom k podložke. Súčasne s krčením kolien vystierate paže v lakťoch tak, aby popruhy TRX boli stále napnuté. Váha tela je na pätách, zadok tlačíte smerom dozadu, chrbát je po celý čas vystretý. Nedovoľte, aby ste uvoľnili ramená a váhu tela preniesli na špičky!

TRX drepy ( Squats )

Krok 3:

S výdychom vzpriamujete telo späť do východiskovej polohy. Trup musí byť pevný, tak aby ste sa pri priťahovaní do stoja neprehli v bedrovej a hrudnej časti chrbta! Postavenie musí vychádzať z dolných končatín. Príťah s pomocou paží Vám slúži len na uľahčenie cviku pri správnej technike prevedenia.

Pohyb je plynulý, kontrolovaný, pri súčasnom udržaní správneho postavenia tela a aktívneho zapojenia core.

TRX drepy ( Squats )

Poznámky trénera:

 • Udržujte pevný a rovný chrbát s aktívnym zapojením core
 • Kontrolované prevedenie
 • Znížením ťažiska (náklonu) vo východiskovej polohe môžete cvik urobiť náročnejším
 • Pre získanie labilnejšieho postavenia a väčšie zapojenie CORE môžete skúsiť drep na jednej nohe : z východiskovej polohy krčíte jednu nohu v kolene, zatiaľ čo druhá smeruje vystretá do prednoženia bez toho, aby sa dotkala zeme.

Najčastejšie chyby:

 • ohnutý chrbát
 • uvoľnené ramená
 • uvoľnené TRX
 • váha na špičkách
 • postavenie sa príťahom paží

Cieľ:

 • Komplexný cvik na posilnenie svalov dolných končatín
 • Nácvik správnej techniky prevedenia drepu
 • Core strength

Aktivované svaly:

m. quadriceps femoris, mm. glutei, m. triceps surae