TRX Drep na jednej nohe – TRX Single leg squat

Drepy na jednej nohe patria medzi ťažšie cviky, pretože celú váhu tela tlačí len jedna noha. Ale za pomoci TRX sa tieto drepy, ktoré sa inak nazývajú aj „pištol“ naučíš rýchlo. Ide o viackĺbový, neizolovaný cvik, ktorý precvičí všetky svaly na nohách, dodá rovnováhu, spevňuje šľachy v kolenách, členkoch a bedrách.

Dĺžka TRX

– Stredná

Krok 1: Východisková poloha

Vychádzame zo základnej polohy podobnej ako pri klasickom drepe. Stoj vzpriamený, v miernom záklone celého tela, čelom k bodu zavesenia, rukoväte TRX v predpažení, paže vystreté v lakťoch, dlane smerujú k sebe, hlava v predĺžení trupu. Jedno nohou pevne stojíme na zemi, druhú nohu zdvihneme vystretú pred seba.

Cvik TRX - drep na jednej nohe

 

Poznámka: Hoci je na fotke k videniu základná pozícia s oboma nohami na podložke, ostáva medzi opakovaniami v základnej polohe na podložke len jedna noha. Ako na videu vyššie :)

Krok 2: Prvá fáza pohybu

S nádychom klesáme jednou nohou do drepu, krčíme nohu v kolene, pričom druhú držíme stále vo vzduchu. V spodnej fáze drepu by malo byť stehno zdvihnutej nohy rovnobežné so stehnom nohy vykonávajúcej drep.

Cvik TRX - drep na jednej nohe
Cvik TRX - drep na jednej nohe

Krok 3: Druhá fáza

Vystretím nohy s výdychom sa vraciame do východiskovej polohy. Po odcvičení určitého počtu opakovaní vymeníme nohu a cvik absolvujme aj na druhej nohe.

Poznámky trénera:

– Na úvod sa treba rozcvičiť základnými drepmi – Veľa ľudí má potrebnú silu na vykonanie tohto cviku, ale často krát im chýba balanc – Ak sa ti „pištol“ drepy za pomoci TRX zdajú jednoduché, vyskúšaj si ich bez držania

Najčastejšie chyby:

– Uvoľnené TRX – Zakláňanie, predkláňanie trupu – Vytáčanie stojaceho chodidla

Cieľ:

– Vyrysované a pevné nohy – Prirodzený rozvoj svalov – Možnosť odstránenia miernej disproporcie stehien

Aktivované svaly:

– Veľký sedací sval – Dvojhlavý stehenný sval – Priamy stehenný sval – Vonkajší široký sval – Dvojhlavý lýtkový sval – Šikmý lýtkový sval

Info o autorke: Ing. Martina Hrončeková- osobná a kondičná trénerka hroncekova.mata@gmail.com http://www.treneri-online.sk/