TRX Biceps – TRX Arm Biceps Curls

Pomocou tohto cviku si spevníme bicepsovú časť rúk, ktorá nám bude neskôr pomáhať pri náročnejších cvikoch. Biceps a ostatné ohýbače lakťov sú vo veľkej miere používané vo väčšine športov ako tenis, zápasenie či gymnastika.

 

Dĺžka TRX

– Stredná – dlhá

Krok 1: Východisková poloha

Stoj mierne rozkročený, chodidlá na šírku ramien, tvárou k TRX systému. Nohy vystreté, trup je v miernom záklone, hlava v predĺžení trupu. Hrudník je vypnutý. Ruky sú vystreté v predpažení, na výšku ramien. Rukoväte TRX sú vzdialené na šírku ramien, dlane smerujú nahor.

TRX Biceps - TRX Arm Bicep Curls

Krok 2: Prvá fáza pohybu

Pred začatím pohybu sa nadýchneme, a s pokrčením rúk v lakťoch vydychujeme. Telo zostáva pevné, ramená stiahnuté. Celé telo sa pohybom posúva v rovnakom uhle dopredu. Pri pokrčení rúk sa snažíme dlane dostať na úroveň hlavy, najlepšie do úrovne uší. Lakte sa snažíme mať stále na rovnakom mieste, pohyb je vykonávaný predlaktím.

TRX Biceps - TRX Arm Bicep Curls

Krok 3: Druhá fáza pohybu

S nádychom vystierame ruky a telo vraciame do východiskovej polohy.

TRX Biceps - TRX Arm Bicep Curls

Poznámky trénera:

  • Obtiažnosť cviku regulujeme sklonom tela a šírkou chodidiel
  • Náročnejší variant cviku zameraná viac na svaly predlaktia je prevedená nadhmatom( dlaňami smerom dole)

Najčastejšie chyby:

  • Vysadená panva po dokončení druhej fázy pohybu
  • Rozchádzanie lakťov
  • Predklon alebo záklon hlavy

Cieľ:

Posilnenie svalov paží

Aktivované svaly:

  • Dvojhlavý sval paže
  • Hlboký sval paže
  • Vretenný sval

Info o autorke: Ing. Martina Hrončeková- osobná a kondičná trénerka hroncekova.mata@gmail.com www.treneri-online.sk