Trpezlivosť pri posilňovaní

Tiež patríte k tým, ktorí obdivujú šírku ramien, perfektne tvarované bicepsy alebo široký chrbát profesionálnych kulturistov? Alebo sú pre vás inšpiráciou postavy, ktoré majú vzpierači, šprintéri, prípadne gymnasti? Takto by sme mohli pokračovať ďalej, ale to je v podstate jedno. Hlavne na začiatku je dobré mať isté vzory a stanovené nejaké ciele. Lenže takisto musíte mať aj poriadnu dávku trpezlivosti a disciplíny. Nemôžete chcieť už po niekoľkých mesiacov to, čo aj tí najlepší vybudovali a získali až po niekoľkých rokoch tvrdého tréningu.

Trpezlivosť pri posilňovaní

To, akú objemnú svalovú hmotu a akú silu získate za istý čas, ovplyvňuje skutočne mnoho faktorov, ale pokúsme sa vymenovať aspoň tie najdôležitejšie pre naturálnych cvičencov. Patria sem: tréning, výživa, suplementácia, regenerácia, genetické vlohy, zdravotný stav, vek, motivácia, nasadenie a disciplína. Keďže ľudia väčšinou hodnotia postavu vizuálne a keďže výsledná kvalita dojmu závisí hlavne na neovplyvniteľných genetických faktoroch ako je dĺžka končatín, šírka ramien, tvary svalov a podobne, pre poskytnutie záverov musíme vychádzať z merateľných položiek a riadiť sa priemernými hodnotami.

Výhodu vo svojom snažení budú mať pri posilňovacom tréningu určite tí, ktorí sa v minulosti venovali inému športu. Dobrým začiatkom je gymnastika, bojové športy, atletika, ale aj cyklista alebo plávanie. Všetky tieto športy vám dajú predbežný rozvoj určitých svalov, znalosť vášho tela a návyk na pravidelné tréningy. Základný pohľad nám potom umožňuje rozdelenie postav na endomorfov, mezomorfov a ektomorfov. V podstate najjednoduchšie to bude mať atletický mezomorf. O niečo ťažšie to pôjde od prírody chudým ektomorfom a mohutnejším endomorfom, no samozrejme aj oni môžu dosiahnuť podobné výsledky.

Od telesného typu sa dostávame ku kostre. Stavba a hrúbka kosti patria k hlavným faktorom, ktoré budú určovať výsledný dojem z postavy a potenciál budúceho rozvoja svalov. Všeobecne sa zvykne posudzovať kostrová štruktúra podľa obvodu zápästia. Ľudia s užšími kĺbmi a slabšou kostrou majú obvod cca 15-17 cm, u strednej silnej kostry je to cca 17-19 cm a ľudia s mohutnejšou kostrou majú obvod zápästie nad 19 cm. S týmto potom úzko súvisí telesná hmotnosť a svalové rozmery ako typické kulturistické záležitosti.

Zoberme si do úvahy vzorový príklad, kedy jedinec vo veku 20 rokov, so stredne silnou kostrou a výškou 180 cm, bude mať telesnú váhu 90 kg. Pokiaľ bude mať telesný tuk niekde na hranici 12%, tak by mohol mať obvod nadlaktia 43-44 cm, obvod pásu okolo 80 cm, obvod stehna 63-65 cm. A takáto postava už bude vyzerať dobre v akejkoľvek posilňovni.

K popísanej postave sa musí daný športovec samozrejme dopracovať aj pomocou určitých silových výkonov. Pokiaľ nejde o človeka zameraného na nejaký silový šport, ale o priemerného návštevníka posilňovne, tak s danými parametrami by mohol mať silové výkony pri rovnomernom rozvoji približne takéto: 180 kg drep, 135 kg benčpres, 225 kg mŕtvy ťah, 90 kg tlak na ramená. Toto sú štandardy pre veľkú časť návštevníkov posilňovní privysoké, no s popísanou postavou a niekoľkoročným tréningom by ste to mali (mohli) zvládnuť. Platí to samozrejme v tých prípadoch, keď je vaším cieľom rozvoj svalovej hmoty a sily.

Viem, že pre začiatočníkov sú tieto čísla možno až príliš vzdialené, no k uvedeným výsledkom sa skutočne môžu dostať aj geneticky slabšie obdarení jedinci po 3-5 rokoch pravidelného cvičenia. Či už sa venujete kulturistike alebo ste zameraní na silu, pokiaľ chcete byť skutočne dobrí, musíte to robiť s veľkým nasadením a byť popri tom aj nesmierne trpezliví. Dôležité je neustále sa zlepšovať a až časom uvidíte, ako ďaleko môžete zájsť.

Foto zdroj: thinkstock