Trojsérie – trisety

Každému, kto si do tejto chvíle ešte nestihol prečítať samostatný článok o supersériách, resp. nevie aký princíp sa za týmto názvom skrýva, ho vrelo doporučujem. Princíp trojsérií, známy tiež ako trojité série, alebo trisety, totiž na supersérie nadväzuje. Oba spomenuté princípy spolu s princípom gigantických sérií spadajú do skupiny cvičení v kombináciách. Cviky sú vykonávané hneď za sebou, kde je prestávka zredukovaná len na prechod medzi jednotlivými stanovišťami. Kým supersérie sa skladajú z dvoch cvičení, trisety ako ich názov napovedá sa skladajú zo sérií troch. Kým supersérie sú doporučované pre pokročilejších cvičencov, trojsérie sú už výlučne určené pre cvičencov vyspelých. Je to dané predovšetkým veľkou náročnosťou takéhoto tréningu a samotným určením tohto princípu.

Trojsérie – trisety

Rovnako ako supersérie, aj pri trisetoch je možné cvičiť formou precvičovania antagonistov, teda dvoch svalov ktoré plnia funkciu flexie a extenzie (napr. biceps a triceps). Kým superséria by sa skladala napríklad z cvičenia na biceps a následne triceps, trojséria by bola doplnená ešte o jeden cvik na biceps (biceps, triceps, biceps). Je dokázané, že pri cvičení antagonistov, dochádza ku rýchlejšej regenerácií svalov. V praxi sa tak biceps rýchlejšie zotaví, ak sa jeho precvičovanie bude striedať s tricepsom. Aj napriek tomuto zisteniu je princíp trojsérií veľmi náročný a do tréningu nie je zaraďovaný príliš často. Svoje využitie si nachádza ako princíp na zmetenie svalov a prekonanie stagnácie.

Iným variantom využitia trojitých sérií je precvičovanie jednej partie v troch odlišných cvikoch. Rovnako ako pri supersériách na jednu svalovú partiu, aj tu je dôležité, aby sa cviky vzájomne dopĺňali a umožnili tak kvalitnejšie precvičenie svalu z rôznych uhlov. Klasickým príkladom takto zostavenej trojitej série, ktorá je často k videniu vo fitnesscentrách je precvičovanie ramien. Na to, aby sa precvičili všetky hlavy deltového svalu je potrebné cvičiť postupne predpažovanie, upažovanie a napokon upažovanie v predklone.

Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ jednu svalovú partiu zaťažíme tromi za sebou idúcimi cvikmi, výrazne vzrastie prekrvenie a napumpovanie svalu. Je to však veľmi náročný tréning, pretože aspoň prvé dva cviky by mala ostať záťaž vysoká. Poctivé odcvičenie je tak veľmi náročné, čo je aj dôvod, prečo sa neodporúča zaraďovať do tréningu trojsérie veľmi často. Samotní kulturisti siahajú po trojitých sériách predovšetkým v predsúťažnom období, kedy je dôraz na vyrysovanie a tvarovanie svalov najväčší.

Foto zdroj: thinkstock