Tréningový denník

Tento doplnok je asi dôverne známy drvivej väčšine vrcholových športovcov. Svojich priaznivcov si však určite nachádza aj v radoch športovcov rekreačných. Vlastniť a písať si športový denník je podobné ako mať denník obyčajný. Hlavný rozdiel je však v tom, že sa nezaznamenáva čo človek v priebehu dňa zažil, ale priebeh tréningového procesu, poprípade aj stravovania.

Tréningový denník

A na čo sú takéto poznámky dobré?

Pokiaľ ich športovec píše poctivo a presne, s odstupom času je možné sa poobhliadnuť a zhodnotiť, čo športovcovi prospelo, alebo naopak kde urobil chybu. Ľahšie sa tak nájde prostriedok po ktorom sa prejavila zvýšená výkonnosť a rovnako prostriedok, ktorý pôsobil opačne. Jeden univerzálny postup sa nedá použiť tak, aby účinkoval u každého. Tréningový denník však pomôže odhaliť, na aké prostriedky organizmus reaguje kladne. Možno si teraz hovoríte, že na nájdenie chyby by stačilo trošku sa zahĺbiť v pamäti. Je možné si spomenúť spätne na tréning niekoľko dní, ale maximálne zopár týždňov dozadu. Údaje takto vydolované z pamäti nie sú zvyčajne úplné a sú značne nepresné. V tréningovom denníku je možné vidieť spätne postupnosť a systematickosť nielen niekoľkých týždňov, alebo mesiacov, ale aj rokov. Na takto podrobných údajoch sa potom dá ľahšie budovať nový tréningový plán, ktorý bude plynulo nadväzovať na ten predošlý. Výhoda je aj v tom, že ak dôjde k výmene trénera, nový tréner nebude mať problém na prácu svojho predchodcu nadviazať. Je možné taktiež svoj denník zobrať a porovnať s inými športovcami. Písaním denníka a jeho neskorším opätovným čítaním sa športovec nezanedbateľne vzdeláva. Učí sa na svojich chybách, rovnako ako aj na úspechoch a prichádza na to, ako jeho telo na konkrétne prvky tréningového procesu reaguje.

To, čo bude súčasťou záznamov je len na športovcovi. Okrem telesných cvičení je možné zaznamenať svoje pocity z tréningu, pocity únavy, elánu, čas venovaný regenerácii, zloženie výživy, alebo výživových doplnkov. Informácie zo stravovania si vedú najmä ľudia, ktorí chcú mať lepší prehľad o prijatých kalóriách.

Ako tréningový denník vyzerá? Čo šport, to iný prístup. Existuje niekoľko rozdielnych metód ako viesť tréningový denník. Jednotlivé športy si naviac zvykli používať svojské značky a skratky. Do denníka sa zapisujú cvičenia a aktivity v takom poradí, v akom boli vykonané. Podľa ich charakteru sa k nim priraďuje príslušný počet opakovaní, hmotnosť závažia, dĺžka trate, alebo čas ich vykonávania. Pre posilňovací tréning by potom údaj vyzeral napríklad takto: beh 80x8x5. Takéto údaje sa potom sčítavajú a dajú sa vyhodnotiť za určité časové obdobie (týždeň, mesiac, rok). Neodmysliteľnou súčasťou je dátum. Tento údaj je takmer vždy v hornej časti denníka, pretože to zlepšuje orientáciu a zrýchľuje vyhľadanie konkrétneho tréningu.

Pre založenie tréningového denníka nebudete potrebovať nič viac, než zošit. Je možné si písať záznamy o tréningu aj na samostatné listy papiera, ale je tu veľká pravdepodobnosť straty, ako aj značná neprehľadnosť po ich nahromadení. Pokiaľ peniaze nerozhodujú a máte pevné nervy pri zháňaní, môžete to skúsiť s originálnym tlačeným tréningovým denníkom.

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Indiaca Play

15,50 €

Sport-Thieme Indiaca Play Kúpiť

Sport-Thieme volejbalová lopta School 1000

24,90 €

Sport-Thieme volejbalová lopta School 1000 Kúpiť

Sport-Thieme Handball Grippy Hádzanárska lopta Veľkosť: 2

24,30 €

Sport-Thieme Handball Grippy Hádzanárska lopta Veľkosť: 2 Kúpiť