Tréningové skúsenosti a učenie sa na vlastných chybách

Tréningové skúsenosti a učenie sa na vlastných chybách

Môžeme to vidieť dennodenne na rôznych fórach, v časopisoch alebo aj pri osobnom kontakte. Mladí začínajúci cvičenci neustále prichádzajú s novými žiadosťami o sformulovanie nejakého univerzálneho a podľa ich slov aj najlepšieho tréningového programu.

Hľadanie výnimočnej a dokonalej tréningovej metódy je v skutočnosti také komplikované a prchavé ako pátranie po všeobecnej dokonalosti a bezchybnosti. Dokonca aj samotné hľadanie zmyslu nášho života sa vždy viaže a odvíja od toho, aké sú naše aktuálne potreby. Ciest vedúcich k úspechu je väčšinou mnoho a naše predstavy, informácie a poznatky sa neustále menia a vyvíjajú.

Preto si myslím, že jedným z kľúčov k zmysluplnému a produktívnemu životu všeobecne (do ktorého v tomto prípade zahrnieme i snahu o nájdenie úspešného tréningu) je práve otvorenosť voči zmenám.

Koľkokrát sme už my, dlhoroční návštevníci posilňovní a tiež aj začínajúci cvičenci, počuli v rozhovoroch o rôznych metodikách čiernobiele argumenty typu trénovať sa má jedine tak a tak, pretože toto je ten najlepší spôsob. Nehľadajte žiaden najlepší tréning, pretože nič také neexistuje! Navyše naše telo si po relatívne krátkom čase zvykne na rôzne vonkajšie stimuly.

Určite to však poznáte a poznáte aj názor ľudí: buď je všetko dobré alebo všetko zlé. Pri takýchto postojoch ani nie je možný ďalší konštruktívny dialóg, nie je možný žiadny posun v názoroch a ani nadobudnutie nových skúsenosti.

Rezolútne tvrdenia iných ale môžu byť pre vás po istej stránke aj prospešné, ak ich využijete ako podnety pre vlastné uvažovanie a pre rozšírenie vlastných kapacít chápania vecí. Samozrejme, prípadne aj na vyskúšanie, porovnanie a zhodnotenie. Človek sa prakticky stále učí (alebo by sa aspoň mal). Určite to platí aj pre oblasť trénovania a určite k tomu patrí aj viacero chýb, omylov a zlých rozhodnutí. Často krát je oveľa dôležitejšie hoci len raz sa poučiť na vlastných chybách ako ich niekoľkokrát niekde počuť alebo čítať.

Po viacerých rokoch tréningových skúsenosti získate úplne iný prehľad o rôznych tréningových metódach a princípoch a budete ich vedieť oveľa lepšie aplikovať v praxi či už sami pre seba, alebo poskytnete radu menej skúseným jedincom. Dlhodobé trénovanie je úzko späté aj s kontinuálnym sledovaním domácej a zahraničnej odbornej literatúry a stálym doplňovaním si teoretických poznatkov. Trénujte preto tvrdo, s rozumom a zároveň buďte pritom prístupní aj novým ideám a experimentom.

Foto zdroj: thinkstock

Tags: