Tréningové programy zamerané na rozvoj maximálnej sily

Tréning, ktorého cieľom má byť zvýšenie maximálnej sily, je v mnohých princípoch odlišný od tréningu zameraného na svalovú hypertrofiu (rast objemu). Základný rozdiel spočíva v odcvičenom tréningovom objeme. Silové programy sú charakteristické hlavne nižším počtom opakovaní v sériách, dlhšími pauzami medzi sériami a vyššou frekvenciou precvičovania celého tela.

Tréningové programy zamerané na rozvoj maximálnej sily

Takmer výhradne sa používajú základné kombinované cviky a ťažké váhy. Pri tomto type tréningu síce tiež dochádza k rastu svalového objemu, ale môžeme povedať, že v tomto prípade je to len vedľajší efekt primárneho snaženia.

Mechanický a metabolický stres sú nepochybne významnými činiteľmi ovplyvňujúcimi svalovú silu, no tá závisí z podstatnej časti na nervovom systéme a na centrálnej nervovej sústave. Za aktiváciu svalového tkaniva sú zodpovedné motorické nervové vlákna, ktoré vedú vzruchy z miechy priamo do určitého svalu.

Silové tréningové systémy zvyšujú maximálnu silu pomocou dvoch hlavných mechanizmov. Prvý z nich umožňuje nervovým vláknam viesť vzruchy s vyššou frekvenciou, čo má za následok to, že sa svaly lepšie aktivujú a vyprodukujú väčšiu silu.

Pri silovom tréningu sú nervové vlákna schopné viesť tieto vzruchy s vyššou frekvenciou počas dlhšej doby. Tým pádom je možné buď použiť vyššiu váhu, alebo vykonať s určitou hmotnosťou väčší počet opakovaní.

Ďalším z mechanizmov zvyšujúcich maximálnu silu je schopnosť nervových vláken vyvolať lepšiu synchronizáciu jednotlivých svalových skupín. Nervový systém tak dokáže riadiť kontrakciu svalových vlákien v rámci jedného svalu tak, aby sa všetky aktivovali súčasne a dokázali tak vyvinúť väčšiu silu.

V rámci silových tréningov dokážeme vďaka dostatku praktických príkladov z posilňovní a vďaka vedeckým výskumom definovať jednotlivé tréningové princípy a programy, ktoré sú pri zvyšovaní maximálnej sily najúčinnejšie a najefektívnejšie. Je to však rozsiahla problematika, ktorú si budeme postupne odhaľovať v ďalších článkoch zameraných na rozvoj silového potenciálu.

Foto zdroj: thinkstock