Tomáš Pagáč: Zakázané látky vo vzťahu k liekom a výživovým doplnkom

Ako fungujú zakázané látky v praxi?

O tom je druhá prednáška z konferencie venovanej dopingu v športe a výžive. Téma určite zaujme výkonnostných a vrcholových športovcov. Odporúčam ju však aj bežnej športovej verejnosti.

Je veľa liekov, ktoré obsahujú pre súťažný šport zakázané látky. Dokonca aj výživové doplnky. Na mnohý doplnkoch sa táto dopingová látka nachádza priamo uvedená na obale. Sú však aj prípady „kontaminácie“ doplnkov výživy. V každom prípade je zodpovedný športovec. Aj o tom je táto prednáška.