Tlaky v stoji na jednej nohe na BOSU

Východisková poloha: stoj na jednej nohe, ruky s jednoručnými činkami vo vzpažení, ramená aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán smerujú k panve

Konečná poloha: stoj na jednej nohe, ruky upažiť pokrčmo, činky v úrovni ucha

Tlaky v stoji na jednej nohe na BOSU
Tlaky v stoji na jednej nohe na BOSU

Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované spúšťanie činiek nadol a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek, panvy a aktívneho zapojenia core

Dýchanie: pri spúšťaní činiek vdych, pri návrate do východiskovej polohy výdych

Najčastejšie chyby:

  • nekoordinované a nekontrolované spúšťanie činiek,
  • strata rovnováhy,
  • neaktivita core,
  • vysadená, podsadená, vyklonená panva

Zaťažované svaly: m. deltoideus, m. triceps brachi, m. pectoralis, svaly brucha, chrbta a dolnej končatiny

Cieľ: posilnenie ramien, paží, chrbtových svalov, svalov dolných končatín, brušných svalov, rovnováha, propriocepcia, koordinácia

TIP: Cvičenie je možné vykonávať na obidvoch stranách BOSU, súpažne alebo striedavo.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

  • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
  • naučiť sa správne dýchať
  • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
  • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
  • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
  • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela