Tlak v stoji – Shoulder Press- Základy pre CrossFit (2) – Video

V dnešných Základoch pre CrossFit si popíšeme Tlaky v stoji. Tento cvik je populárny nie len v CrossFit tréningoch, ale patrí medzi základné objemové a silové cviky na ramená všeobecne.

Technika – Tlaky v stoji

– Postoj – päty sú na šírku panvy.

– Trup je vystretý. Kolená, bedrový kĺb a ramená sú v jednej línií.

– V úvodnej polohe je tyč položená na ramenách.

– Pri iniciovaní tlaku začína pohyb lakťami pod činkou (resp. mierne pred činkou). Zápästia sú v neutrálnej polohe. Brucho (stred tela) je pevné.

– Pri začatí pohybu tyče, hlava uhýba dozadu.

– V hornej polohe sú lakte dopnuté, ramená pretlačené dopredu a váha je zasadená v kĺboch.

– Váhu činky nedržia paže, ale telo ako celok.

– Pri spúšťaní závažia hlava opäť uhýba činke. V spodnej polohe pokladám činku na ramená.

– Päty ostávajú počas celého cvičenia na zemi, vďaka čomu z piet generujem silu.

Najčastejšie chyby:

– Nedopnuté ramená a lakte

– Hlava neuhýba činke, ale tyčka obchádza po oblúku hlavu.

– Prílišný záklon dozadu a strata pevného stredu tela.

Príručka pre CrossFit  – v spolupráci s CrossFit Pressburg