Tlak v sede na prístroji

Tlak v sede na prístroji je cvičenie cielené na svalstvo hrudníka. Pohybu sa zúčastňujú veľký prsný sval (m. pectoralis major), malý prsný sval (m. pectoralis major), trojhlavý sval paže (m. triceps brachii), pílovitý sval (m. serratus anterior) a predná hlava deltového svalu (m. deltoideus – pars anterior).

Výpis svalov je prakticky totožný s cielením klasického tlaku činky na rovnej lavičke. Tlak v sede na prístroji možno považovať za jeho strojový variant. Ako u väčšiny strojových cvikov, tak aj tu platí, že kladkové prevedenie je na techniku jednoduchšie ako klasická predloha s obojručnou činkou. To môže predstavovať pre začiatočníka vítanú výhodu.

Pokročilí cvičenci naopak ocenia možnosť odtrénovania s vyššími váhami, t.j. na doraz. Nie je potrebný až tak veľký dôraz na techniku a udržiavanie polohy činky v najťažších okamihoch. Cvik je taktiež bezpečnejší. Ak nemáme po ruke sparinga ktorý so záťažou pomôže, jednoducho držadlá vrátite do úvodnej polohy. U klasického benchpressu to občas môže byť problém. :)

Tlak v sede na prístroji

Prevedenie: Posaďte sa na sedadlo prístroja a oprite chrbát. Výška sedadla musí byť nastavená tak, aby ruky boli s držadlami pri predpažení približne na úrovni ramien. Nohy sa opierajú o opierky pre ne určené. Ak je konštrukcia prístroja iná ako na obrázku a stroj tieto opierky nemá, položte nohy na zem. Chodidlá sú pritom celou svojou plochou pevne zapreté o podložku. V kolenách je pravý uhol. Chrbát je počas celej doby cvičenia opretý. Nemostujte a nedvíhajte panvu od podložky. Pohľad smeruje pred seba.

Zošliapnite pomocnú opierku (pedál), ktorá posunie držadlá vpred a umožní Vám tak ľahší úchop. Ten by mal byť širší ako je šírka ramien.

Prepnite ruky a z tejto štartovej polohy začnite spúšťať závažie ohýbaním rúk v lakťoch. Lakte pretláčajte od tela. Spúšťanie držadiel vzad je u konca v okamihu, keď sú lakte na úrovni ramien, alebo nepatrne za nimi. Ak sú lakte za telom výrazne, zvyšuje sa náročnosť pre vonkajšiu časť prsných svalov. Narastá však aj riziko poranenia – preťaženie vonkajšej časti prsných svalov a ramien.

V okamihu najnižšej polohy ani na okamih nezastavte, zmeňte pohyb na pozítívny a začnite paže opäť vystierať. Opakovanie je u konca pri úplnom prepnutí paží v lakťoch. Ak chcete viac precítiť pílovitý sval, môžete pohyb zakončiť až miernym pretlačením ramien vpred.

Tlak v sede na prístroji

Dýchanie: Pred aktívnou fázou tlaku sa nadýchnite. Počas najťažšej fázy tlaku je dych zadržaný. Výdych nastáva až v druhej polovici – po prekonaní mŕtveho bodu. Správne dýchanie, resp. správne zadržanie dychu je veľmi dôležité, pretože pomáha stabilizovať telo a zatlačiť väčšie váhy.

Chyby:

  • Pozeranie do zeme a brada tlačená na hrudník
  • Mostovanie a dvíhanie panvy od opierky
  • Padanie lakťov – lakte pri tele
  • Spúšťanie lakťov výrazne za úroveň ramien – preťažovanie ramien a úponov prsných svalov.