Tibor Mráz

Dosiahnuté odborné vzdelanie: Bakalársky stupeň trénerstva na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave

Prebiehajúce odborné vzdelanie: Magisterský stupeň trénerstva na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave

Trénerská špecializácia: Atletikaporadenstvo v oblasti stravovania, doplnkov výživy, redukcie hmotnosti, rozvoja kondičných schopností – sily, rýchlosti, vytrvalosti a koordinačných schopností, naberania svalovej hmoty, zdokonaľovanie techniky vrhačských disciplín – hod diskom, vrh guľou

Športové úspechy: 3.miesto v hode diskom na MSR dospelých v atletike, juniorský reprezentant v hode diskom a vrhu guľou, medailové umiestnenia na juniorských MSR v hode diskom a vrhu guľou.

Trénerské referencie:

Miesto pôsobenia: Bratislava a okolie, Holíč, Skalica

Kontaktné údaje: email: secret788@azet.sk Telefón: 0903192120

Trénerská vizitka je inzercia. Pre aktualizáciu vizitky alebo zmazanie inzerátu píšte na obchod@sportujeme.sk. V prípade že ste tréner a želáte si tiež pridať vizitku, využite tento kontakt.