THG, alebo čo sa zatiaľ o ňom vie

THG, alebo čo sa zatiaľ o ňom vie

V súčastnej dobe táto nová dopingová látka čerí hladiny športu a problematiky športového dopingu asi ako žiadna doposiaľ. Modafinil a teraz THG dokázali za relatívne krátky čas vrhnúť veľký tieň na amerických atlétov. Počet usvedčených športovcov rastie a je otázne, kto všetko v sieťach dopingových kontrol uviazne. Zaujímavý určite bude aj výsledok po rozšírení testovacej metódy v celosvetovom meradle. O problematike dopingu a spomenutej afére sa toho popísalo už dosť, ale len veľmi málo informácií preniklo o podstate a vlastnostiach tejto novej dopingovej látky. Pokiaľ tu čakáte presné výsledky vedeckých zistení o vlastnostiach THG, budete si musieť ešte nejaký čas počkať. Zatiaľ nie sú známe informácie, že by boli realizované výskumy prevádzané s THG na zvieratách, či dokonca na ľuďoch.

THG je skratka od zložitého slova Tetrahydrogestrinone a preto je zrejmé, prečo sa všade zväčša uvádza jednoduchšie THG. Je to 100 percentne umelá látka, ktorú by ste v prírode hľadali len ťažko. Za svoj vznik teda vďačí ľuďom, pričom bol dôraz kladený špeciálne na jednu vlastnosť. Bola ňou nezistiteľnosť v rámci testových metód doposiaľ používaných v športe. To sa v podstate podarilo a s metódou na odhalenie THG prišlo až laboratórium z Los Angeles, ktorému sa podarilo získať vzorku THG od anonymného trénera.

Štruktúra tejto dopingovej látky sa až nápadne podobá na dva známe a zakázané anabolické steroidy. Sú nimi Gestrinone (k nájdeniu pod názvami: Tridamose, Dimetriose, Nemistran) a Trenbonol (Parabolan, Masterton, SA a v súčasnosti dostupný len ako veterinárny anabolický steroid). Z tohto dôvodu bol aj THG označený za nový anabolický steroid.

Anabolické steroidy majú po väčšine charakteristickú štruktúru. Pri pohľade na štruktúru THG a „klasického“ steroidu je voľným okom vidieť podobnosť. V detailoch je však možné nájsť odlišnosti. Rozdiel medzi Tetrahydrogestrinone a Gestrinone je len v absencii štyroch atómov vodíka v štruktúre druhého menovaného. Ďalší z dvojice steroidov, na ktorý sa nápadne THG podobá, je Trenbonol. Jeho štruktúra sa veľmi podobá na mužský pohlavný hormón testosterón. Kopírovaním jeho efektu, športovec získava priestor pre tvrdší a dlhší tréning.

O skutočných účinkoch THG sa dá zatiaľ len špekulovať. Neexistujú výskumy a preto nie je k dispozícií ani odborná literatúra. Vzhľadom k nápadnej podobe na známe anabolické steroidy sa však predpokladá, že účinok tohto nového preparátu bude do veľkej miery podobný. Kým nebudú zverejnené presné štúdie, nemá zatiaľ veľký zmysel rozoberať účinok THG do hĺbky. Uvádzam to len preto, že anabolické steroidy vo všeobecnosti účinne pomáhajú pri rozvoji svalovej sily a celkovom rozvoji svalovej hmoty.

Podobné špekulácie sa zatiaľ vedú aj na tému negatívnych účinkov THG. Nie je možné s presnosťou predvídať účinok THG na telo. Aj tu sa však predpokladá podobný dopad ako pri užívaní už známych príbuzných steroidov. Sú nimi toxicita pre pečeň, nadmerný rast vlasov a ochlpenia u žien a plešatosť a neplodnosť u mužov. Patria sem vo všeobecnosti feminizačné vedľajšie účinky u mužov a naopak mužské u žien. Pokiaľ by teda malo THG okrem viditeľnej podobnosti v samotnej štruktúre aj podobnosť vo vedľajších účinkoch, bolo by ho možné ďalej spájať so zvýšeným krvným tlakom a znížením elasticity ciev, zvýšenou pravdepodobnosťou srdcových príhod, poškodenou pečeňou a niektorými druhmi rakoviny. Pretože anabolické hormóny napodobňujú prirodzené hormóny v tele, môžu v ňom spôsobiť až nerovnováhu.

Ku dnešnému dňu je THG spojené s viacerými otáznikmi, než s odpoveďami. V okamžiku, keď budú zverejnené nové informácie o vlastnostiach tejto dopingovej látky, dočká sa tento článok aktualizácie, alebo voľného pokračovania.

Zdroje: http://www.wada-ama.org/en/t1.asp http://www.abc.net.au/sport/content/s972132.htm http://www.health24.co.za/Diet_Supplements/16-481-513,25174.asp http://rhein-zeitung.de/on/03/10/17/sport/news/doping.html?a

Foto zdroj: thinkstock