Tejpovanie ramena 10.časť

Ramenný kĺb má v porovnaní s inými kĺbmi ľudského teľa úžasný rozsah pohybu. Táto veľká pohyblivosť je vykúpená zložitým systémom svalov, ktoré to umožňujú. Je veľmi časté, že sa objaví svalová disbalancia, alebo zranenia, ktoré systém ramenného pletenca narušia.

Takáto situácia môže nastať napríklad pri vzpieraní alebo CrossFite, kde sa často vo vzpažení rameno dostáva na hranicu svojho prirodzeného rozsahu a často krát aj zaň ho.

Na krátky čas (dočasné riešenie) dokáže rameno zastabilizovať tejpovacia technika. V nasledujúcich troch videách si ukážeme, ako zatejpovať rameno.

Spôsob aplikácie tejpu

Tejp si najprv odmeriame. Približne od konca hrudnej kosti do stredu lopatky. Odstrihneme a konce tejpovacej pásky zaoblíme. Vďaka tomu bude páska lepšie držať.

Pacient je vystretý a ruka je voľne vedľa tela. Kotvu na hrudnej kosti lepíme bez napätia. Ak má športovec problém s s prednou nestabilitou ramena, vytočí dlaň smerom do vnútra. Ak so zadnou, smerom od tela.

Tejp lepíme s 50-60% napätím asi do polovice ramena. Následne si pacient položí dlaň na opačné rameno. Tejp lepíme okolo „bruška“ deltového svalu. Zvyšok pásky smerom k lopatke dolepíme bez napätia.

V druhej časti si ukážeme techniku, ktorou dnešnú aplikáciu tejpu ešte umocníme.