Tejpovanie hornej časti chrbta 9.časť

V predchádzajúcej časti sme tejpovali dolný chrbát. V dnešnom pokračovaní sa zameriame na jeho hornú časť. Veľa ľudí má oslabené medzilopatkové svaly. Táto tejpovacia technika si kladie za cieľ tieto svaly „zobudiť“ – nastimulovať.

Spôsob aplikácie tejpu

Tejp si odmeriame. Nastrihneme nožičky a konce zaoblíme.  Vznikne nám páska v tvare X.

Kotva (stred pásky) za lepí bez napätia. Pacient sedí a je vystretý. Po zažehlení kotvy sa pacient zhrbí. Začínam lepiť spodnú nožičku pásky v smere svalových vláken.  Následne hornú nožičku. Rovnako postupujem aj na druhej strane. Viac v priloženom videu :)

Táto technika dokáže pomôcť napríklad ľudom, so sedavým zamestnaním, kde sú prsné svaly skrátené a medzilopatkové svaly oslabené. Technika dokáže uľaviť, avšak nepredstavuje dlhodobé riešenie. To môže byť len odstránenie príčiny. Viac k tejto problematike v prednáške od MUDr. Richarda Smíška.