Ťažký tréning každý deň?

Nemôžete cvičiť ťažko a každý deň Tento článok bude venovaný predovšetkým tým naturálnym cvičencom, ktorí využívajú tzv. splitové rozdelenie partii pri tréningu a ktorí sa snažia cvičiť príliš často. Ich otázka býva veľa krát takáto:  "Ak poskytujem každej svalovej skupine 3 až 4 dni odpočinku skôr, ako ju znova precvičím, môžem týmto spôsobom cvičiť s veľkým nasadením aj každý deň?

Ťažký tréning každý deň?

Som presvedčený o tom, že to takto s pribúdajúcim časom jednoducho nemôže efektívne fungovať. Vaše svaly a energetické zdroje, ktoré ich zásobujú, potrebujú čas na zotavenie. Inými slovami, pokiaľ dáte určitej svalovej partii deň odpočinku, musí súčasne odpočívať aj nervový systém, ktorý umožňuje tréning všetkých týchto svalových partií. Nervový systém musí mať takisto pauzu od ťažkých tréningov so záťažou a ak mu ju neposkytnete, môže sa relatívne rýchlo vyčerpať, čo následne negatívne ovplyvní všetky vaše tréningy.

Mnoho ľudí zameraných na svalový rozvoj (vrátane profesionálov) trénuje po väčšinu času s pár voľnými dňami v týždni. Všeobecne sa zvykne hovoriť, že najlepšie výsledky v oblasti budovania svalovej hmoty sa dosahujú s deleným programom vtedy, keď sa cvičí 4-5 dní v týždni. S týmto postupom máte teda aj 2-3 voľné dni, ktoré sú vsunuté medzi tréningové jednotky. Samozrejme počas týchto dní sa môžete venovať aeróbnym cvičeniam, strečingu alebo doplnkovým športovým aktivitám. Tieto činnosti vám navyše priamo pomôžu s regeneračnými procesmi.

Aj keď je vašou prioritou predovšetkým zdravie a všeobecná telesná kondícia a nie budovanie svalovej hmoty a rozvoj sily, je tréning každý deň príliš mnoho. Bez odpočinku mimo posilňovňu nebudete mať dostatok energie, ktorá je nutná k dosiahnutiu dobrých výkonov a vaše výsledky tým utrpia.

Ďalším faktorom, ktorý musíte zobrať do úvahy je zaťaženie, ktorým pôsobí tréning s váhami na kĺby. Sú to napríklad ramená, ktoré sú aktívne zaťažované pri mnohých cvikoch na hornú časť tela. Ak robíte jeden deň tlakové cviky ako tlak na lavičke a druhý deň ťahové cviky na chrbát, tak si musíte uvedomiť, že obidve tieto tréningové jednotky zaťažujú ramená.

Pokiaľ teda chcete obmedziť opotrebovanie ramenných kĺbov, je potrebné v rámci týždenného splitu zaradiť aj nejaký odpočinok. Podobne ako s kĺbmi je to aj s niektorými svalovými skupinami, ktoré sa nedajú vždy odizolovať a ktoré sa zapájajú do hry aj pri tých cvikov, u ktorých by ste to na prvý pohľad vôbec nepovedali.

Je jasné, že trénujete radi a preto trénujete tak často, ako vám to čas umožní. Ale aj keď je návšteva posilňovne dôležitou súčasťou vášho denného programu, nedosiahnete optimálne výsledky, ak tam budete chodiť každý deň a ťažko cvičiť. Tí z vás, ktorí trénujú tak radi, že nemôžu byť bez posilňovne, by preto mali pre regeneráciu a odpočinok uplatniť rovnaký prístup ako pri tréningu – disciplínu. Odpočiňte si aspoň jeden alebo dva dni v týždni a docielite dlhodobo lepšie výsledky.

Foto zdroj: thinkstock