Štúdia o vplyve kreatín monohydrátu, srvátkových proteínov a maltodextrínu na rast svalovej hmoty

Štúdia vplyvu výživových doplnkov (kreatín monohydrát, srvátkový proteín, maltodextrín) na rast svalovej hmoty kondičného kulturistu.

Štúdia o vplyve kreatín monohydrátu, srvátkových proteínov a maltodextrínu na rast svalovej hmoty

Jedného dňa (26.09.2007) ma pani Vránová z Fakulty chemickej v Brne oslovila s väčšou objednávkou: Maltodextrín  30,3 kg, Pure Whey Protein (80) 27,4 Kg, Kreatín monohydrát  3,1 Kg. Až pri predaní výživy som sa dozvedel, aký zaujímavý výskum sa chystá. Podarilo sa nám dohodnúť, že na oplátku za náš rýchly servis a zľavu na výživu obdržíme výsledky medzi prvými. V tejto chvíli sme ešte nevedeli, že sa tým prepíše niekoľko dávno zažitých tvrdení. Dúfam, že bude pre Vás táto štúdia prínosom.

F.Degl – 4fitness.cz

Štúdie sa zúčastnilo 25 študentov, ktorí boli rozdelení do 4 skupín po 6 (7) ľudí. Každej skupine bolo podávaná presne definované množstvo vybraných doplnkov výživy. Vzhľadom k odporúčanej dĺžke kreatínového prísunu z literárnych prameňov bolo určené podávanie výživových doplnkov stravy na 5 týždňov. Dĺžka celej štúdie na 7 týždňov. Skupiny boli rozdelené nasledovne:

Číslo skupiny Označenie skupiny
1. skupina  (n = 6) 1. skupina – Kreatín 2g (20g nasycovacia fáza)
2. skupina  (n = 6) 2. skupina – Kreatín 6g (20g nasycovacia fáza)
3. skupina  (n = 6) 3. skupina – Srvátkový proteín + Maltodextrín
4. skupina  (n = 7) 4. skupina – Maltodextrín

n – počet cvičencov v skupine.

Skupiny 1 a 2 dostávali zhodne prvý týždeň štúdie 20 g kreatínu. V nasledujúcich týždňoch 1. skupina len 2g a 2. skupina 6g kreatínu. Okrem toho dostávali športovci aj maltodextrín a proteíny. 3 skupina dostávala iba proteín a maltodextrín. 4. skupina bola porovnávacia (placebo) – dostávala iba maltodextrín. Všetky 4 skupiny mali denný individuálny plán suplementácie jednotlivých zložiek.

Kondiční kulturisti trénovali podľa 7 týždňového tréningového plánu, pričom jeden mikrocyklus tvorili 4 tréningové jednotky za týždeň. Tréningová jednotka mala byť dodržiavaná tak, aby sa záťaž zvyšovala pozvoľna. Vyvrcholila v druhej polovici tréningu a pozvoľná sa znižovala (záverečná časť tréningovej jednotky).

Pri zložení jedálničku pre športovcov bol braný ohľad, aby boli splnené kritéria vyváženého príjmu živín. Zastúpenie hlavných živín v potrave zodpovedalo 60% sacharidov, 24% tukov a 16% proteínov. Dôraz bol kladený na dostatočný pitný režim.

Každému cvičiacemu bola zmeraná telesná výška, telesná hmotnosť, obvodové časti tela a množstvo tuku v tele. Pred začiatkom štúdie, v priebehu nej a na konci štúdie bola analyzovaná koncentrácia kreatínu a močoviny v rannom moči odobranom na lačno.

Výsledky:

Najvýznamnejší váhový prírastok bol zaznamenaný v 1. skupine – 2g Kreatínu. V tejto skupine bol taktiež dosiahnutý najväčší nárast rozmerov telesných obvodov zo všetkých skupín, ktorý kulminoval v 5. týždni. V 6., 7. týždni prírastok obvodovej proporcionality nebol tak výrazný.

V 2. skupine – 6g  Kreatínu došlo k najväčším zmenám telesných proporcii už v treťom týždni štúdie a boli zaznamenané taktiež v 5. týždni. Zmeny proporcií v nasledujúcich týždňoch (4.-5. týždeň) boli ale do značnej miery individuálne (Odlišovali sa – neboli rovnaké pre celú skupinu). Posledné dva týždne došlo k miernemu poklesu prírastku telesných proporcií.

3. skupina, ktorá užívala len proteín, mala najväčší prírastok v piatom týždni štúdie. 4. skupina, ktorá suplementovala len sacharidy (placebo), zaznamenala prírastok telesných rozmerov tretí týždeň. Hodnoty piateho a siedmeho týždňa boli individuálne. V tomto prípade (3. a 4. skupina ) výsledky úplne záviseli od intenzity tréningu každého cvičenca.

Celkové hodnotenie po siedmych týždňoch štúdie, kedy už dva týždne neboli brané žiadne výživové doplnky a merania telesných obvodov neskresľovala zadržiavaná voda vo svaloch, boli nasledujúce:

Najväčší prírastok telesných obvodov na konci štúdie zaznamenala 1. skupina (2g kreatínu). Až na výnimky druhé najvýraznejšie výsledky zaznamenala 2. skupina (6g kreatínu).

Z výsledkov štúdie vyplýva zistenie, že pre pozitívnu zmenu telesných proporcií kondičných kulturistov stačí nízky príjem kreatínu vo výživových doplnkoch. Teda približne 2g kreatínu monohydrátu denne.

Vyšší príjem blížiaci sa k 6g už zaťažuje telo nadmernou metabolizáciou kreatínu. Pre zaistenie doporučenej konzumácie bielkovín je vhodne kombinovať bežnú stravu s čistými (napr. srvátkovými) proteínmi.

Pre osobné úspechy v kondičnej kulturistike je nutný intezívny tréning v spojení s dôslednou kontrolou stravovacích návykov.

Autori štúdie: Mgr. Dana Vránová, Ph.D., Lenka Vlčková, Ústav chemie potravin a biotechnologií Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 118, 612 00 Brno http://www.fch.vutbr.cz/ partner projektu: 4fitness.cz který dal k dispozici výživu http://www.4fitness.cz/

Foto zdroj: thinkstock