Studené tekutiny v teplom počasí

Studené tekutiny v teplom počasí

Krátky článok zo spracovaného výskumu, no s veľmi zaujímavou informáciou.

Sedem štúdií v nedávnom období potvrdilo, že pitie studenej tekutiny v teplom počasí zlepšuje vytrvalostné zaťaženie v priemere o 10% (Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, apríl 2010).

Štúdia bola zameraná hlavne na teplotu tekutiny a nie na obsah. Táto štúdia potvrdzuje logický predpoklad o tom, že chladná tekutina telo ochladí a tým zníži energetické nároky organizmu. No asi málokto očakával až také výrazné zlepšenie výkonu.

Za normálnych podmienok stratíme až 70% energie na vyrovnávanie teplotných rozdielov. Čím intenzívnejšie športujeme, tým viacej tepla si vytvárame. Zvýšená telesná teplota nás spomalí, keďže vytvára vyššie nároky na srdce, ktoré musí musí vynaložiť oveľa viac námahy na to, aby krvou odstránilo prebytočné teplo zo svalov na povrch kože.

Chladná tekutina je teda jednou z možností, ako ochladiť telesný organizmus a posunúť svoju výkonnosť vyššie. Treba však byť opatrný pri príjme tekutiny, aby sme príliš neochladili rozpálené horné dýchacie cesty, čo by mohlo spôsobiť ich zápal.

partofheart.eu

kondičný tréner: Mgr. Štefan Čuvala PhD. partofheart@partofheart.eu www.partofheart.eu

Foto zdroj: thinkstock