Strečingové cvičenie

Ohybnosť, alebo flexibilita je schopnosť pohybovať svalmi a kĺbmi v plnom rozsahu. Strečing je komplex cvičení zameraných na predlžovanie tkanív a svalov. V závislosti od spôsobu naťahovania svalu sa cvičenia flexibility a strečingu delia na niekoľko základných kategórií.

Ako sa rozdeľuje strečing:

1. Statická ohybnosť – je daná rozsahom pohybu bez ohľadu na rýchlosť predvedenia cvičenia (napr. predklon v sede roznožmo).

2. Dynamická ohybnosť – väčšinou sa spája s rytmickým pohybom, či skákaním. Najčastejšie sa používa pri rozcvičení.

3. Funkčná ohybnosť – je schopnosť využiť rozsah kĺbovej pohyblivosti pri pohybovej aktivite normálnou, alebo zvýšenou rýchlosťou.

4. Aktívna ohybnosť – označuje rozsah pohybu bez vonkajšej/cudzej dopomoci (napr. ak v prednožení vystierame a krčíme nohu).

Svoje uplatnenie si strečing našiel vo vrcholovom športe, v rekreačnom športe, ale taktiež u ľudí so zníženou ohybnosťou.

Význam strečingu je najmä kompenzačný a regeneračný:

  • ako kompenzačné cvičenie je vhodnou prevenciou proti zraneniam (pri zanedbaní cvičení na ohybnosť dochádza k skracovaniu svalstva a pravdepodobnosť zranenia sa výrazne zvýši),
  • je aktívnou formou regenerácie.

Strečing – praktické ukážky:

Strečing šijových a trapézových svalov.

Predklon hlavy (obr.1). V stoji, alebo v sede na zemi spojiť ruky v oblasti temena hlavy. Uvoľniť sa, vydýchnuť a priťahovať bradu k hrudníku. Ramená tlačiť dolu.

strečing strečing

Úklony hlavou vpravo, vľavo (obr.2). Ľavou pažou, vzpažiť, pokrčiť a uchopiť nad pravé ucho. S výdychom uvoľniť a rukou pritiahnuť hlavu k ľavému ramenu.

Strečing svalov ramenného pletenca.

Vonkajšia strana ramien (obr.3). V stoji, alebo v sede predpažiť, pažu pokrčiť v lakti. Druhou pažou uchopiť pokrčený lakeť, uvoľniť sa a s výdychom pritiahnuť lakeť k trupu.

strečing strečing

Triceps (obr.4). Vzpažiť, pokrčiť pažu za hlavou. Druhou rukou uchopiť pokrčený lakeť a tlačiť ho za hlavou, smerom na dol.

Strečing svalov chrbta.

Stoj mierne rozkročný, uchopiť sa rukami z vnútornej strany kolien. S nádychom vtiahnuť brušné svaly a vyhrbiť chrbát (obr.5).

strečing strečing

Vydýchnuť s uvoľnením brušných svalov (obr.6).

Strečing svalov dolných končatín.

Predná strana stehna (obr.7). V stoji na pravej nohe pokrčte ľavú nohu k sedaciemu svalu (pre lepšiu stabilitu jednu ruku oprieť o stenu). Ľavou pažou uchopiť pokrčenú nohu a pritiahnuť k sedaciemu svalu, pričom stehenná časť nohy smeruje vzad.

strečing strečing

Ohýbače kolien (obr.8) Stoj na pravej nohe, ktorá je mierne pokrčená. Ľavú nohu prednožiť. S výdychom zatlačiť pažami do kolennej časti.

Strečing svalov zadnej strany dolných končatín

Lýtkový sval (obr.9). Stoj výkročný pravou vpred. Ľavá (zadná) noha je vystretá. Chodidlá sú vo vodorovnej polohe. Paže oprieť o pravé koleno, ktoré je pokrčené. Zadnú nohu vystrieť, chodidlá sú vo vodorovnej polohe. Pätu zadnej nohy tlačíme na zem.

strečing strečing

Predné lýtko a priehlavkové svaly (obr.10). Podobne ako predchádzajúce cvičenie. Paže idú do vzpaženia, zadná noha prejde do výponu.