Strečing – vnútorná strana predlaktia

Cvičenia, ktoré si dnes predstavíme sa využívajú na natiahnutie vnútornej strany predlaktia, teda jeho ohýbačov. Do tejto skupiny svalov patria povrchový a hlboký ohýbač prstov, lakťový a vretenový ohýbač zápästia a dlhý ohýbač palca. Vhodné je venovať takýmto cvičeniam pozornosť v prípadoch, kedy je pohyb v zápästí znížený a po cvičeniach, ako bol napríklad nedávno uverejnený cvik klopenie a vztyčovanie zápästia podhmatom. Každému strečingovému cvičeniu sú venované dva obrázky. Na prvom nastáva vyvolanie napätia (odporu), ktorý má za úlohy otupiť obranný reflex nervovo-svalového systému. Po krátkom uvolnení nasleduje natiahnutie svalov, ktoré je znázornené na druhom obrázku.

Kľaknite si a oprite ruky o nízku lavičku, alebo podložku. Snažte sa tlačiť prstami do podložky tak, ako by ste sa na nich chceli nadvihnúť. Po asi 15 až 20 sekundách odporu uvolnite a natiahnite svaly vnútornej strany predlaktia ako je znázornené na druhom obrázku. V tejto polohe opäť zotrvajte asi 15 až 20 sekúnd.

Posaďte sa na lavičku a položte ruky vedľa seba tak, aby prsty smerovali vzad. Na prvom obrázku je znázornená pozícia, pri ktorej dochádza ju tlačeniu prstov smerom do podložky. Po 15 až 20 sekundách dochádza na okamihu k uvoľneniu a následne k polohe znázornenej na druhom obrázku. Pomalým záklonom trupu dochádza ku natiahnutiu svalov vnútornej strany predlaktia, pričom dlane ostávajú v rovnakej polohe, ako vo fáze napnutia svalstva.

V stoji, alebo v sede predpažte a ohnite jedno zo zápästí smerom hore. Druhou rukou sa zaprite o prsty ohnutej ruky. Ohnutou rukou sa snažte asi na 15 až 20 sekúnd tlačiť smerom vpred. Po uplynutí tohoto času a krátkom okamihu uvolnenia nasleduje fáza natiahnutia svalov zobrazená na druhom obrázku. Natiahnutie trvá 15 až 20 sekúnd. Cvičenie pozostáva z napnutia a natiahnutia predlaktí oboch rúk.

Aj posledné cvičenie je možné vykonávať v stoji, alebo v sede. Ruky sú v pozícii pred hrudníkom, dlane sú položené proti sebe a vzájomne sa dotýkajú, resp. prsty sa dotýkajú a dlane sú mierne od seba. Vo fáze napnutia svalov tlačia prsty proti sebe asi 15 až 20 sekúnd. Po uvoľnení dochádza k natiahnutiu za pomoci nadvihnutia lakťov. V krajne polohe natiahnutia opäť vydržte 15 až 20 sekúnd.