Strečing – svalstvo hrudníka

Hrudník ako telesná partia patrí asi medzi najobľúbenejšie čo sa v posilňovni cvičí. Rovnako však možno povedať, že patrí aj medzi najposkracovanejšie. Ako každý tréning, tak aj precvičenie týchto svalov má za následok ich skracovanie. Často sa možno stretnúť s hrbením sa, pričom sú jednou z príčin práve skrátené prsné svaly. Strečing tejto časti tela by tak nemali vykonávať len ľudia ktorí pravidelne cvičia, ale aj tí necvičiaci. Ochabnuté svaly sú totiž často aj skrátené, čo opäť môže byť jednou z príčin ich hrbenia.

Postavte sa do stoja rozkročného asi na šírku ramien a predpažte. Po dobu 15 až 20 sekúnd tlačte dlaňami proti sebe tak silno ako sa len dá. Pre väčší účinok je možné využiť menší predmet ako napríklad loptu, alebo v našom prípade malú jednoručnú činku. Po uplynutí spomenutého času uvolnite a natiahnite svaly ako je znázornené na druhom obrázku. Zapažte paže a zaprite dlane o rebriny. Dĺžka natiahnutia by mala byť 15 až 20 sekúnd.

V prípade, že rebriny niesu k dispozícii, je možné fázu natiahnutia realizovať v rohu miestnosti, alebo cvik skúsiť vo dvojici. Postavte sa tvárou k rohu a položte ruky dlaňami na stenu. Pre zvýšenie účinku natiahnutia telo opatrne tlačte vpred. Táto fáza by opäť mala trvať 15 až 20 sekúnd.

Postavte sa tvárou k rebrinám do takej vzdialenosti, aby vám umožnila pohodlný predklon ako na obrázku. Ruky zaprite o rebriny asi na šírku ramien. V prvej fáze cviku tlačte rukami do rebrín smerom dole. Po asi 15 až 20 sekundách ruky uvolnite a na 15 až 20 sekúnd nechajte trup spustiť pod ramená. Ak chcete pôsobiť na rôzne časti svalov hrudníku, vyskúšajte zmeniť vzdialenosť rúk od seba. Pre zväčšenie natiahnutia je možné ísť do mierneho podrepu.

Zaprite sa o okraj rebrín, stenu, alebo iný vhodný pevný predmet. Tlačte do rebrín po dobu 15 až 20 sekúnd tak, aby ste cítili napätie v prsných svaloch. Po uplynutí tohto času na okamih svaly uvolnite a na 15 až 20 sekúnd ich natiahnite ako je znázornené na druhom obrázku.