Stojka na lopatkách – Akrobatická príprava 9.

Stojka na lopatkách – Popis techniky

Polohu stojky na lopatkách cvičenec obvykle zaujme po prevale vzad. Charakteristické pre daný rovnovážny, statický cvičebný tvar je "postavenie" tela cvičenca do polohy strmhlav. V nej je telo podopreté na podložke záhlavím, zadnou časťou krku a pliec, lopatkami a zadnou časťou ramien. Pre túto pomerne rozsiahlu plochu opory je stojka na lopatkách z hľadiska udržania rovnováhy považovaná v skupine stojok za najľahšiu.

Stojka na lopatkách

Vystretie tela vo vertikálnej polohe cvičenec vykoná izometrickým sťahom svalstva na prednej a zadnej strane trupu a dolných končatín. Túto aktivitu dopĺňa podopretím bokov rukami cez pokrčené predlaktia.

Postup pri nácviku

Keďže ide z pohybového hľadiska o nenáročný cvičebný tvar, jeho prvé pokusy sa vykonávajú v celku v štandardných (nezľahčených) podmienkach.

Najčastešie chyby a ich odstraňovanie

  • cvičenec nenapriami telo do vertikálnej polohy. Uhol medzi trupom a dolnými končatinami je menší ako 180 stupňov. Dôvodom tohto nedostatku obvykle je slabá ohybnosť krku smerom vpred, alebo slabý sťah sedacích svalov. K odstráneniu chyby vedie systematické zlepšovanie ohybnosti krčnej časti chrbtice, posilnenie ohýbačov hlavy a úsilie zamerané na zvýšenie napätia v sedacích svaloch.