Stoj na BOSU

Prvý popisovaný cvik s BOSU, nie je cvikom v pravom slova zmysle. Možno ho popísať skôr ako pozíciu. Jedná sa však o východiskovú polohu pre veľké množstvo dôležitých cvikov. Jeho zvládnutím sa otvorí celé spektrum cvičení, ktoré sa na oboch nohách na BOSU vykonávajú.

Po nastúpení na BOSU sa zapojí prakticky celé telo. Čím viac svalov sa napne, tým stabilnejšia bude pozícia. Keďže sa cvičí na nestabilnej podložke, spolupráca musí byť presná. Žiadny sval nesmie pracovať vo zvýšenej miere na úkor iného. Ak sa tak stane, trestom bude strata vhodnej polohy, alebo zostúpenie z BOSU. Snahou je vytvoriť jeden zosynchronizovaný celok.

stoj na BOSU stoj na BOSU

Ľahším variantom je stoj na modrej, mäkkej strane. Pružná bublina pod nohami ustupuje. Po nastúpení rýchlo zistíte, že nohy môžu pracovať nezávisle na sebe. Na čiernej strane to však neplatí. Ak zaberá napr. pri podrepe (drepe) pravá noha silnejšie, dôjde k vychyľovaniu. Aby cvičenec zabránil pádu, musí ľavá noha silu kompenzovať. Podobná situácia tak môže nastať aj na opačnej strane. Hore popísaný jav sa na BOSU odohráva v priebehu jedinej sekundy asi 5-6 krát. Dochádza tak ku akémusi vybrovaniu.

Po zvládnutí stoja by mali nasledovať rôzne doplnkové pozície v stoji na oboch nohách. Sem patria zmeny polohy paží (predpaženie, upaženie, vzpaženie a podobne). Už len jednoduchý pohyb rúk do predpaženia jemne pohne s ťažiskom, čo si vyžaduje vedomý a koordinovaný zásah pracujúcich svalov. Mení sa podiel ich práce a aktivujú sa aj nové svaly. Opäť sa všetky zmeny musia odohrať v stotinách sekundy, ak sa cvičenec chce na BOSU udržať. Osvedčilo sa začínať so symetrickými cvikmi, kde je pohyb vyvážený. Ako prvé by mali byť použité súčasné pohyby oboch rúk. Takouto zmenou sa jemne posúva ťažisko tela, čo je nutné vedome kompenzovať.

Po vyskúšaní a zvládnutí týchto polôh sa pridávajú aj asymetrické pohyby – samostatne ľavou, alebo pravou stranou. Ak sa pohne len ľavá ruka, dôjde k vychýleniu do strany a opačná časť tela to musí vyrovnať. Toto sa využíva pri odstraňovaní laterality.

stoj na BOSU stoj na BOSU

Ak je jedna strana párového svalu/svalov silnejšia ako druhá, postava sa vykrivuje do strany. Pri väčšine cvičení sa silová nerovnováha nepodarí odstrániť. Zapájajú sa obe strany a nevyrovnanosť v sile ostane. Samostatné aktivovanie môže napomôcť pri zmazaní týchto negatívnych rozdielov. Hoci sa to na prvý pohľad bežnej populácie netýka, opak môže byť pravdou. Väčšina ľudí vrátane mňa má jednu stranu silnejšiu. Praváci pravú a ľaváci ľavú. Podla pomeru síl je vykrivovanie väčšie alebo menšie.

Stoj na BOSU by sa mal opakovať v časových intervaloch asi 30 sekúnd. Mal by sa cvičiť do vtedy, kým neprestane robiť akýkoľvek problém. Cieľom je získať cit pre rovnováhu. Táto rovnováha v tele je, len ju treba znovu objaviť. Bežnému človeku na to bude stačiť len niekoľko pokusov. Po zvládnutí sa je možné pustiť do celého spektra cvikov, ktoré z tejto polohy pramenia.

O tých však v samostatných článkoch.

Autori: Iľja Číž a Dávid Zeman

Partnerské fitnesscentrum: FORTIUS