Štefan Čuvala PhD kondičný tréner

6640
Štefan Čuvala

Štefan Čuvala

Rok narodenia: 1980

Dosiahnuté odborné vzdelanie: kondičný tréner I.triedy, Dr. Športových vied

Prebiehajúce odborné vzdelanie: neustále vzdelávanie v relevantných odboroch

Trénerská špecializácia: kondičná príprava

Trénerské referencie na http://www.partofheart.eu/referencie/sk/

Miesto pôsobenia: Bratislava

Mapka:

Kontaktné údaje: email: partofheart@partofheart.eu  Telefón: 00421 905 454 062 www.partofheart.eu

Naše meno si dlhodobo budujeme na ľudskom prístupe, vzdelaní a skúsenosti. Naša práca je výsledkom serióznosti, kultivovanosti, diskrétnosti, lojálnosti, úprimnosti a cieľavedomosti. Za svoju prácu nesieme zodpovednosť (za Vašu disciplínu nesiete zodpovednosť Vy). Za nás hovoria naši klienti (a ich výsledky), ktorí vedia, že úspech spočíva v sústredenej pozornosti na detail a maximálnej dlhodobej koncentrácii. Dobre vieme, že k úspechu sú dôležité informácie a preto sa naše vzdelanie nezastavilo na tituloch. V empirickom štúdiu pokračujeme praxou i literatúrou, sme účastníkmi mnohých konferencií, ako aj ich prednášateľmi. Svoje poznatky máme overené na širokom spektre populácie, na zdravých, či postihnutých športovcoch, na post-pubertálnej mládeži, produktívnej populácii, či kategórii Masters. Vieme kto sme a čo ponúkame P’art of Heart