Sťahovanie kladky s vystretými pažami

Dnes popisované cvičenie predstavuje tak trochu výnimku v tréningu chrbtového svalstva. Sťahovanie kladky s vystretými pažami sa vykonáva len cez jeden kĺb a to rameno. Znamená to, že sa jedná o izolované cvičenie. Medzi cviky primárne určenými na rozvoj chrbta to predstavuje spomenutú výnimku…

Sťahovanie kladky s vystretými pažami zapája veľký chrbtový sval a to najmä jeho spodnú časť. Ďalej sa pohybu zúčastňuje veľký sval oblý, sval rombický, ako aj veľký (jeho spodná časť) a malý prsný sval.

Sťahovanie kladky s vystretými pažami Sťahovanie kladky s vystretými pažami

Prevedenie: Spôsobov ako cvik vykonávať je samozrejme viac. Ak si chceme cvičenie zľahčiť na hore uvedené partie, je vhodné cvičiť v predklone, ako je vidieť na obrázkoch. Ak však chceme naplno využiť potenciál tohto cviku, trup by mal ostať vzpriamený počas celej doby cvičenia. Paže musia ostať vystreté, alebo mierne pokrčené v lakťoch. Ak sú ruky v lakťovom kĺbe príliš pokrčené, nielenže sa začne zapájať biceps, ale presunie sa aj miesto pôsobenia. Kým u vystretých paží sa zapája dolná časť veľkého chrbtového svalu, s narastajúcim uhlom v lakťovom kĺbe sa zapája horná časť veľkého svalu chrbta.

Uchopte kladku horným úchopom na šírku ramien. V štartovej polohe sa kladka nachádza v predpažení hore – nad úrovňou očí. Nohy sú v stoji rozkročnom, taktiež na šírku ramien. Druhý variant postavenia nôh – jedna noha je vo výpade a trup v predklone. Pustite ramená viac vpred a začnite plynulo sťahovať kladku vystretými rukami. Trup pritom musí ostať pevný, bez náznakov zmien v polohe tela. Vedome pri tom zapájajte spodnú časť chrbta. Po dosiahnutí dolnej krajnej polohy na okamih vydržte a zapájané svaly precíťte. Po týchto asi dvoch sekundách za kontrolovane vráťte do úvodnej polohy.

Dýchanie: Pre lepšiu stabilitu polohy trupu pri cvičení, je dych pri ťahu kladky nadol zadržaný. Po dosiahnutí spodnej polohy kladky, vydýchnite. Pri návrate do štartovej polohy nasleduje nádych.

Chyby:

  • Nestabilná poloha trupu – jej zmeny v priebehu cvičenia.
  • Neprimeraná záťaž a s tým spojené ďalšie chyby.
  • Nesprávne dýchanie.
  • Priveľké krčenie lakťov pri cvičení.