Športtester

Každý športový doplnok nám pomáha vykonávať pohybovú činnosť lepšie a efektívnejšie, no asi len športtester dokáže podať o našom tele tak širokú škálu informácií a z časti nahradiť možno aj trénera. To, ako naše telo reaguje na zaťaženie sa dá sledovať subjektívne prostredníctvom pocitov, alebo aj prostriedkami objektívnymi, kam patrí aj tento športový doplnok. Jedným z najvýznamnejších ukazovateľov, ktorý prezrádza ako telo na zaťaženie reaguje, je činnosť srdca. Tá sa dá jednoducho zmerať hmatom, ale pre skutočne presné a objektívne informácie je vhodné siahnuť po športtestery, ktorý meria s presnosťou EKG. Schopnosť zistiť pulzovú frekvenciu zariadením podobajúcim sa na bežné digitálne hodinky umožňuje podávať množstvo významných informácií. Pri troche vedomostí o tom ako telo funguje a čo zodpovedá konkrétnym hodnotám, sa dá dosiahnuť výrazné zefektívnenie tréningu.

Športtester

Prečo siahnuť po športtestery? Ak si myslíte, že uplatnenie a svojich priaznivcov si nachádza len medzi výkonnostnými a profesionálnymi športovcami, mýlite sa. Pri správnom používaní je vhodný na odbúravanie nadbytočných kilogramov, upevňovaní zdravia, pre kardiakov, ako aj pre rozvoj kondičných schopností už spomenutých výkonnostných a vrcholových športovcov. Skupina týchto ľudí je naozaj široká a pochopiteľne budú rozdielne aj ich ciele, ktoré chcú športovaním dosiahnuť. Podľa plánovaného využitia je možné si vybrať zo širokého spektra športtesterov. Hoci priekopníkom na tomto poli je fínska spoločnosť Polar Elektro, v súčasnosti sa predajom týchto výrobkov už zaoberajú aj nemecké firmy Sigma sport a Chung Shi, alebo napríklad americký Timex. Ponúkané modely sa dajú rozdeliť podľa ceny a vybavenosti funkcií do troch skupín. Do prvej spadajú cenovo prístupné kondičné športtestery obsahujúce len základné funkcie. Nemá príliš význam rozoberať čo všetko obsahujú, pretože sa to líši v závislosti od konkrétnych produktov jednotlivých výrobcov. Medzi dve najvýznamnejšie a najzákladnejšie funkcie patrí samotné meranie pulzovej frekvencie a možnosť vymedzenia si pásma v ktorom sa chceme pohybovať. Pokiaľ intenzita športovej činnosť ktorú vykonávame je privysoká, alebo naopak nižšia ako sme do prístroja zadali, ozve sa zvukový signál. Tatko si je možné nastaviť optimálnu intenzitu zaťaženia pre spaľovanie tukov a teda chudnutie, hodnotu pre rozvoj aeróbnej vytrvalosti a pod. Pokiaľ plánujete športovať pre zdravie, chcete si zlepšiť svoju kondíciu, alebo chcete efektívnejšie chudnúť, budú dostupné vlastnosti z tejto kategórie plne postačovať. Ďalšie dve skupiny predstavujú modely pre výkonnostných a vrcholových športovcov. Tieto zariadenia už dokážu komunikovať s PC, dokážu doň prenášať namerané hodnoty a následne vyhodnocovať tréningy a špeciálne testy. Medzi ďalšie vlastnosti patrí napríklad kódovaný prenos nameraných údajov z hrudného pásu do hodiniek na ruke. Túto vlastnosť využijú najmä športovci, ktorý trénujú (pretekajú) v kolektíve a v ich blízkosti tiež niekto používa športtester. V prípade nekódovaného prenosu sa prístroje totiž vzájomne rušia. Vlastností, ktoré drahšie modely obsahujú je samozrejme oveľa viacej. Záleží len na športovcovi, ako hlboko má do vrecka a na aké účely si plánuje takéhoto pomocníka zaobstarať.

Z čoho sa športtester skladá? Zloženie môže byť rôzne v závislosti od modelu a výrobcu. Klasický prístroj pozostáva z „náramkových hodiniek“ a hrudného pásu. Ten je pred aktivitou vhodné navlhčiť, aby sa zlepšil kontakt. Údaje sú do hodiniek prenášané bezdrôtovo, čiže vzduchom (kódovane / nekódovane). Po skončení zaťaženia je vhodné dať hrudný pás dole, pretože by aj naďalej odčerpával energiu z batérií. U drahších zariadení je prítomný aj software pre počítač a rôzne doplnky ktoré potešia. Pokiaľ si chcete otestovať presnosť merania, skúste položiť snímač na ručičkové hodinky so sekundovou ručičkou. Nameraná hodnota by mala byť 60. Vhodné je si dať pozor na prítomnosť mobilného telefónu, ktorý môže údaje úplne „zblbnúť“.

Foto zdroj: thinkstock