Športové aktivity pre seniorov II.

V predchádzajúcom príspevku sme si predstavili tri základné a najobľúbenejšie pohybové aktivity, vhodné pre seniorov. V nadväzujúcom článku si priblížime menej tradičné aktivity, ktoré sú prínosné pre zdravie ľudí vyššieho veku – Jogu, Taichi a Pilates.

Športové aktivity pre seniorov II.

Joga

Komplexný systém vnímania človeka a sveta, nazývaný Joga, je po svete známy a populárny už niekoľko desaťročí. Joga zahŕňa niekoľko typov cvičení, ktoré sú vhodné aj pre seniorov z hľadiska ich plynulosti, relaxačného účinku a blahodarného vplyvu na psychickú i fyzickú stránku človeka. Telesné cvičenia (ásany), dychové cvičenia (pranajáma), relaxačné, meditačné a špeciálne cvičenia.

Telesné cvičenia sú zamerané na vnútorné orgány a pohybovú sústavu, na telové sústavy (nervovú, lymfatickú, cievnu a endokrinnú) a tiež na chrbticu. Dychové cvičenia učia človeka správne dýchať, podporujú fyzické aj psychické uvoľnenie, sú účinné proti nervozite, nespavosti, depresiám, stresu či emočnej labilite.

Relaxačné a meditačné cvičenia pomáhajú nachádzať vnútornú rovnováhu, sebadôveru, čí zbavovať sa závislostí. Špeciálne cvičenia sú skupiny aktivít zostavené na odstránenie konkrétneho problému (napríklad bolestí chrbtice alebo kĺbov).

Joga môže pomáhať seniorom nielen po fyzickej stránke, ale aj v psychickej oblasti, ktorá si tiež vyžaduje pozornosť a prácu na sebe, a to najmä v staršom veku.

Tai-chi

Systém s pôvodným názvom tchaj-ťi čchüan v sebe nesie podobné poslanie ako Joga. Základ tvorí životná energia čchi, ktorá voľne prúdi v ľudskom tele a ak je zablokovaná, nastáva smrť. Rôzne narušenia prúdu tejto energie vyvolávajú rôzne choroby.

Cvičenie Taichi je tvorené pomalými, plynulými a precítenými pohybmi, ktoré napomáhajú prekrveniu celého tela a odstráneniu zdravotných problémov. V tejto aktivite nenájdeme žiadne prudké, či náročné pohyby, preto je veľmi vhodná pre ľudí vyššieho veku. Pomáha predchádzať poruchám metabolizmu, kožného aj svalového systému. Odstraňuje nedostatočné prekrvenie končatín a orgánov, precvičuje a naťahuje aj svaly, ktoré človek pri bežných činnostiach nevyužíva. Taichi podporuje správnu činnosť vnútorných sústav (tráviacej, vylučovacej, cievnej) a podobne ako joga učí správnemu dýchaniu.

Pilates

Sústava cvikov, ktorú vytvoril na začiatku minulého storočia nemec Joseph Pilates je orientovaná viac na telesnú stránku a súhru tela a mozgu. Pilates je mierne náročnejší než cvičenie Jogy a Taichi, no aj táto aktivita sa zakladá na plynulých a technicky dokonale zvládnutých pohyboch, preto je vhodná tiež pre seniorov.

V mnohých prípadoch sa táto sústava cvikov odporúča ako pokračovanie liečby po rehabilitáciách, alebo sa niektoré jej prvky priamo využívajú v procese rehabilitácie pacientov. Aktivita má šesť hlavných princípov – koncentrácia, kontrola, centrum tela (power house), plynulosť, presnosť a dýchanie.

Cieľom metódy Pilates je dosiahnuť rovnomerný rozvoj všetkých svalových skupín tela, čiže naťahovať skrátené svaly, posilňovať ochabnuté svaly a odstraňovať všetky nedostatky, ktoré bránia správnemu a vyváženému držaniu tela.

Spektrum pohybových aktivít, vhodných tiež pre seniorov, je pestré a dostupné aj u nás. Jedinou podmienkou, ktorá určuje, či cvičenie prinesie požadované benefity, je pravidelnosť. Tak ako všetci ostatní športovci, aj aktívni seniori by sa mali venovať pohybu pravidelne – minimálne 1x do týždňa, lepšie 3x týždenne a ideálny stav je, ak sa rôzne vhodné formy pohybu kombinujú a každý deň obmieňajú v rozumnej a zvládnuteľnej miere (približne 20 – 30 minút denne).

Foto zdroj: thinkstock