Je športovanie sebecké?

80448807

Pravidelne športujete a staráte sa o seba po zdravotnej stránke viac než ostatní? Pravdepodobne ste sa už ocitli v situácii, kedy vám dal niekto najavo, že je to z určitého pohľadu príliš egoistické.

Napríklad, keď si namiesto kávy a rozhovoru s kolegami po práci vyberiete tréning v neďalekom fitnescentre. Prípadne keď kvôli podobnému dôvodu neabsolvujete celý večierok alebo oslavu.

Práca vs šport

Práca je dôležitá, ako aj fyzická činnosť. Prácou si človek buduje svoju kariéru. Športovaním si buduje svoje zdravie.

Dobrá kondícia má presah do ostatných oblastí života. Pomáha nám byť produktívnejším v zamestnaní, v ľudských vzťahoch a pri voľnočasových aktivítách.

Neznamená to, že sa vďaka tomu automaticky staneme lepším partnerom, rodičom alebo zamestnancom, no prináša to so sebou mnoho potenciálnych pozitív, ktoré sa jednoducho nedajú prehliadnuť.

Je športovanie sebecké?

Určite to tak byť môže. Nemožno sa na vec pozerať čiernobielo. Som presvedčený, že aj vy poznáte zo svojho okolia niekoho, kto to v tomto smere preháňa. Viditeľne zanedbáva ostatné aspekty života.

Kľúčom by malo byť nájdenie rovnováhy. Lepšie hospodárenie s časom, ktorý nám prináša každý nový deň.

Kvalita využívania času

Nie ste vrcholový športovec? Tréning každý deň po 2 hodiny z vás s veľkou pravdepodobnosťou neurobia lepšieho športovca.

Podobne je to v prípade práce a rodinných povinností. Od istého bodu viac času stráveného v zamestnaní nezaručuje, že budete kariérne úspešnejší. Viac času stráveného s rodinou nezaručuje, že budete lepší rodič, syn alebo dcéra.

Kvalita stráveného času je vždy dôležitejšia.

Šport pomáha nepriamo aj iných oblastiach

Viaceré štúdie napríklad preukázali, že pravidelné športovanie dokáže podporiť produktivitu jednotlivcov v práci aj o desiatky percent. Tí, ktorí počas pracovných dní trénujú, udávajú väčšiu produktivitu, obmedzenie stresového pôsobenia a lepšiu náladu.

Veľmi dobre to chápu aj ľudia vo vedení väčších firiem. Dnes už nie je takou zriedkavosťou, že veľké spoločnosti aktívne pomáhajú svojim zamestnancom žiť aktívnejšie a zdravšie. Budujú vlastné tréningové centrá, poskytujú flexibilitu pri výbere pracovných prestávok, prípadne organizujú rôzne wellness programy.

Ak má niekto celkovo málo voľného času a ten využíva až príliš v prospech športu na úkor rodiny a ľudských vzťahov, v takomto prípade sa to dá považovať za sebeckejší a menej zodpovedný prístup.

Na druhej strane, platiť to môže napríklad aj pre rodičov, ktorí majú veľa voľného času a nevedú aktívnejší a zdravší spôsob života. Nielenže tým vytvárajú väčšie riziko vzniku zdravotných problémov, ale zlé návyky prenášajú aj na svoje deti.

Ak nie sme pri dospievaní vedení k športovaniu a dobrým stravovacím zvyklostiam, je väčšia šanca, že sa to s nami prenesie aj do dospelosti.

Hľadanie rovnováhy

Vždy by to malo byť o nájdení optimálnej rovnováhy a o efektívnom využívaní času. Ak je menej voľného času, je potrebné hľadať cesty ako aktivity spájať.

Môžete cvičiť spolu so svojim partnerom. Organizovať rodinné aktivity zahrňujúce určité typy športovania. Alebo spoločné obedy a večere s výberom zdravších potravín. Podporia sa tak ľudské vzťahy, športová forma a získajú sa lepšie stravovacie návyky.

Čo je hnacím motorom?

Cvičenie za primárnym účelom získania veľkých rúk alebo vyrysovaného brucha môže byť chápané vo viacerých smeroch ako egoistický prístup.

Keď sa trénuje len kvôli samoľúbosti, človek má vždy pred očami svoj vlastný profit. Rastie šanca, že sa k ostatným aspektom života bude obracať chrbtom.

Oproti tomu, keď športujeme na základe vnútorných motívov a hodnotnejších cieľov, je to účelnejšie. Môže to slúžiť ako inšpirácia a dobrý príklad. Zlepšujeme nie len seba, ale aj okolie.

Výber športovania a zdravého životného štýlu nemusí byť sebeckým krokom. Záleží od prístupu a charakteru jednotlivca. Zdravý pohyb je prirodzený a potrebný. Len nájsť rovnováhu.

Foto zdroj: thinkstock