Ako priniesť motiváciu a nadšenie späť do tréningu

Kľuky tréningový plán

Športovanie môže znamenať viac ako len byť fit. Znamenať viac ako schudnutie, vyrysovanie alebo nárast svalovej hmoty. Sú to len hraničné ciele, ktoré vytvárajú smer cesty k určitému väčšiemu zámeru. K niečomu, vďaka čomu sa cítime lepšie sami pred sebou a zvyšujeme svoju hodnotu.

V konečnom dôsledku je to skôr o tom, čoho začína byť naše telo schopné po fyzickej aj psychickej stránke a menej o tom, ako vyzerá.

Keď nás športovanie baví

Ak vykonávame niečo, čo nás skutočne baví a vidíme v tom zmysel, robíme to s vášňou a nadšením.

Je ale úplne normálne, že v určitých obdobiach je u športovca zanietenie pre jeho hlavnú činnosť vyššie a v iných nižšie (v niektorých situáciách dokonca žiadne). Dlhodobo trénujúci jedinci to určite dôverne poznajú.

Ako posilniť slabnúcu motiváciu pre šport

V prvom rade spomeňme faktor silnej komunity. Nemusíme to vedome vnímať. Naše okolie má pomerne výrazný vplyv na rôzne činnosti, ktorým sa venujeme.

Pozitívne vplývajúce okolie sa vyznačuje dvoma hlavnými vlastnosťami. Na jednej strane jedinca akceptuje a rešpektuje takého, aký aktuálne je.

Dobrá komunita nabáda k rastu

Na druhej strane sa ho však vždy snaží nabádať a povzbudzovať k tomu, aby bol lepší. Silná komunita dokonca častokrát verí, že je daný jedinec schopný takých vecí, ktoré ešte možno ani on sám nevidí.

Vzťahy s ľuďmi, podpora rodiny, budovanie priateľstiev, hľadanie osôb s rovnakými záujmami – na tom všetkom je potrebné kontinuálne pracovať.

Ono sa to potom viacnásobne vráti, nielen čo sa týka úspechu v športe. Aj osoby s veľmi silnou vnútornou motiváciou potrebujú niekedy podporiť, povzbudiť a cítiť, že okolo seba majú tých správnych ľudí.

Čas tréningu je len váš čas

Pripomínajte si tiež to, že čas tréningu je len váš čas. Na tú hodinku denne, počas ktorej trénujete, vyprázdnite hlavu od problémov všedných dní a nelietajte mysľou inde.

Je to veľmi dôležité hlavne pre tých, ktorí majú v živote viacej starostí, zodpovednosti a problémov. Aj zvýšená koncentrácia je jedným z podstatných nástrojov, ktoré môžu v konečnom dôsledku prispieť k obnoveniu nadšenia.

Na posilnenie vášne je tiež prospešné vrátiť sa párkrát späť do minulosti. Spomeňte si, na akej výkonnostnej úrovni ste boli nazačiatku a prečo ste začali.

Vybavte si pocity, ktoré ste prežívali, keď ste mysleli na vtedy veľmi vzdialené ciele. O koľko ste sa k nim už priblížili? Koľko prekážok ste popri tom museli prekonať? Koľko veci kvôli tomu obetovať? Viacerým takéto premýšľanie (najmä ak je dostatočne hĺbkové a odkrýva aj emócie) pomáha pri odstránení pochybností a obnove nadšenia pre šport.

Perfekcionizmus môže viesť k demotivácii

Snaha o zdokonaľovanie má vo výkonnostnom športe svoje pevné miesto. Snaha o perfekcionizmus už ale nie je veľmi vítanou vecou.

chudnutie

Mnohých jedincov to viac brzdí ako poháňa vpred. Príznačným faktorom je potom v priebehu takéhoto procesu aj strata zanietenia. Športovec by si mal uvedomiť, že vždy bude mať aj určité slabé stránky a nedostatky, aj keď bude čo najlepšie pripravený.

Musí si uvedomiť, že nikdy nebude neporaziteľný alebo nezraniteľný. Práve akceptovanie zraniteľnosti a slabých stránok ho prinúti ešte viac na sebe pracovať a pozdvihnúť celkovú vášeň pre vykonávanú činnosť.

Výkonnostný športovec by mal pracovať na ďalších víziách a plánoch do budúcnosti. Neuspokojiť sa s tým, čo dosiahol. Nezabúdať ani na zábavnú stránku trénovania, podporiť pestrosť tréningu, byť kreatívny a nevyhýbať sa zmenám. Tým všetkým zvýši svoje nadšenie a posilní vášeň.

Foto zdroj: thinkstock