Silák FTVŠ Challenge 2015 Video

A ako bodku za Silákom FTVŠ 2015 prínášam ešte krátke video ;)