Silák FTVŠ 2010 pozvánka

Katedra gymnastiky FTVŠ UK Bratislava v spolupráci s FORTIUS FITNESS a FITGYM usporiada 01.decembra 2010 o 12:00 už V. ročník súboja O NAJVAČŠIEHO SILÁKA 2010

Silák FTVŠ 2010 pozvánka

(SILÁK 2009)

Miesto konania:  Priestory FITGYM-u.

Prihlášky:  Na turnaj sa možno prihlási v deň konania súťaže 1.12.2010 v čase od 11:00 – 12:00 hod. v priestoroch FITGYM-u

Disciplíny:

  • najlepší absolútny výkon v tlaku na lavičke,
  • najvyšší počet opakovaní so 60% telesnej hmotnosti
  • najkrajšie brucho FTVŠ (samostatná súťaž).

Kategórie:

  • muži
  • ženy

Ceny:

  • absolútny víťaz získa trofej – putovnú činku, titul SILÁK 2010,
  • hodnotné ceny pre jednotlivé disciplíny a ostatné pozoruhodné výkony,
  • všetci účastníci obdržia darček(upomienkové predmety) a občerstvenie.

Pravidlá súťaže:

Zúčastniť sa môže každý poslucháč akéhokoľvek štúdia (potrebný preukaz študenta) alebo zamestnanec na FTVŠ UK.

Je možné súťažiť v každej kategórii po splnení podmienok účasti, avšak o titul SILÁK je nutné súťažiť v oboch disciplínach.

ABSOLÚTNY TLAK

Každý účastník má iba jeden pokus na nastavenej hmotnosti. Po úspešnom pokuse postupuje na ďalšiu – vyššiu hmotnosť. Po neúspešnom pokuse vypadáva. Účastníci absolvujú jednu hmotnosť a potom sa hmotnosť činky zvyšuje. Nemusia však absolvovať všetky pokusy, môžu takticky vynechávať, alebo začať na vyššej hmotnosti činky. Nie je možné sa vrátiť na nižšiu hmotnosť. Víťazom sa stane účastník, ktorý vykoná úspešný pokus s najvyššou hmotnosťou činky.

TLAK 60% TH

Každý účastník má jeden pokus na vykonanie maximálneho počtu opakovaní s činkou hmotnosti 60% jeho aktuálnej telesnej hmotnosti (váženie sa vykoná pred nástupom na pokus a v oblečení v ktorom bude súťažiť). Počíta sa každé opakovanie vykonané v požadovanom rozsahu pohybu. Víťazom sa stane účastní s najvyšším počtom vykonaných opakovaní.

Titul SILÁK

Absolútny tlak vynásobíme koeficientom hmotnosti (podľa Wilksa) a pripočítame počet opakovaní s 60% TH. Absolútnym víťazom sa stane súťažiaci s najvyšším súčtom bodov oboch disciplín!!! (Pri rovnakom súčte bodov rozhoduje lepší výkon v absolútnom tlaku).

Na súťaži je možné používať iba bandáže na zápästia a opasok. Použitie superdresov nie je povolené.

Maximálna šírka úchopu je podľa pravidiel 81 cm a bude vyznačená na činke.

Všetky rozhodnutia a zmeny pravidiel si vyhradzuje organizátor a vyhlasovateľ súťaže Mgr. Iľja Číž, PhD.