Silák FTVŠ 2009 pozvánka

Katedra gymnastiky FTVŠ UK Bratislava v spolupráci s FORTIUS FITNESS a FITGYM usporiada 04.novembra 2009 o 12.00 IV. ročník súboja O NAJVAČŠIEHO SILÁKA 2009

silák FTVŠ

disciplíny :

  • najlepší – absolútny výkon v tlaku na lavičke
  • najvyšší počet opakovaní so 60% telesnej váhy

kategórie : muži a ženy

PODMIENKY ÚČASTI :  poslucháč akejkoľvek formy denného štúdia na FTVŠ alebo zamestnanec na FTVŠ UK

CENY

absolútny víťaz získa trofej – putovnú činku , titul SILÁK 2009 hodnotné ceny pre jednotlivé disciplíny a ostatné pozoruhodné výkony všetci účastníci obdržia darček  (upomienkové predmety) a občerstvenie

Pravidlá súťaže SILÁK 2009

Zúčastniť sa môže každý poslucháč akéhokoľvek štúdia (potrebný preukaz študenta ) alebo zamestnanec na FTVŠ UK

Čas prihlásenia je v deň konania súťaže 04.XI.2009, 11.00-12.00 v priestoroch FITGYM-u

Je možné súťažiť v každej kategórii po splnení podmienok účasti, avšak o titul SILÁK je nutné súťažiť v oboch disciplínach

ABSOLÚTNY TLAK – každý účastník má iba jeden pokus na nastavenej hmotnosti, po úspešnom pokuse postupuje na ďalšiu – vyššiu hmotnosť, po neúspešnom pokuse vypadáva, účastníci absolvujú jednu hmotnosť a potom sa hmotnosť činky zvyšuje, nemusia však absolvovať všetky pokusy, môžu takticky vynechávať, alebo začať na vyššej hmotnosti činky, nie je možné sa vrátiť na nižšiu hmotnosť, víťazom sa stane účastník ktorý vykoná úspešný pokus s najvyššou hmotnosťou činky

TLAK 60% TH – každý účastník má jeden pokus na vykonanie maximálneho počtu opakovaní s činkou hmotnosti 60% jeho aktuálnej telesnej hmotnosti (váženie sa vykoná pred nástupom na pokus a v oblečení v ktorom bude súťažiť), počíta sa každé opakovanie vykonané v požadovanom rozsahu pohybu, víťazom sa stane účastní s najvyšším počtom vykonaných opakovaní

Titul SILÁK – absolútny tlak vynásobíme koeficientom hmotnosti (podľa Wilksa) a pripočítame počet opakovaní s 60% TH, absolútnym víťazom sa stane súťažiaci s najvyšším súčtom bodov oboch disciplín!!! ( Pri rovnakom súčte bodov rozhoduje lepší výkon v absolútnom tlaku ) na súťaži je možné používať iba bandáže na zápästia a opasok, použitie superdresov nie je povolené maximálna šírka úchopu je podľa pravidiel 81 cm a bude vyznačená na činke

Všetky rozhodnutia a zmeny pravidiel si vyhradzuje organizátor a vyhlasovateľ súťaže Iľja Číž