Silák FTVŠ 2007 pozvánka

V piatok 16.11. sa pre študentov Fakulty telesnej výchovy a športu bude konať už druhý ročník zaujímavej súťaže v tlaku na rovnej lavičke. Čestným členom poroty bude Pavol Jablonický, ktorého netreba nikomu predstavovať…

silak ftvs 2007

Súťaž sa koná pri príležitosti dňa študentstva. Celé to prepukne o 11:00 a súťažiť sa bude v týchto disciplínach:

  • najlepší – absolútny výkon v tlaku na lavičke
  • najvyšší počet opakovaní so 60% telesnej váhy

Po ukončení súťaže sa bude konať beseda , kde bude P. Jablonický odpovedať na otázky študentov.

Na tejto zaujímavej akcii určite nebudem chýbať a na sportujeme.sk prinesiem reportáž.

Pravidlá súťaže Silák 2007:

Zúčastniť sa môže každý poslucháč akéhokoľvek štúdia (potrebný preukaz študenta ) alebo zamestnanec na FTVŠ UK.

Čas prihlásenia je v deň konania súťaže 16.XI.2007 o 11.00 v priestoroch FITGYMuJe možné súťažiť v každej kategórii po splnení podmienok účasti, avšak o titul SILÁK je nutné súťažiť v oboch disciplínach.

ABSOLÚTNY TLAK – každý účastník má iba jeden pokus na nastavenej hmotnosti, po úspešnom pokuse postupuje na ďaľšiu – vyššiu hmotnosť, po neúspešnom pokuse vypadáva, účastníci absolvujú jednu hmotnosť a potom sa hmotnosť činky zvyšuje, nemusia však absolvovať všetky pokusy, môžu takticky vynechávať, alebo začať na vyššej hmotnosti činky, nie je možné sa vrátiť na nižšiu hmotnosť, víťazom sa stane účastník ktorý vykoná úspešný pokus s najvyššou hmotnosťou činky TLAK 60% TH – každý účastník má jeden pokus na vykonanie maximálneho počtu opakovaní s činkou hmotnosti 60% jeho aktuálnej telesnej hmotnosti (váženie sa vykoná pred nástupom na pokus a v oblečení v ktorom bude súťažiť), počíta sa každé opakovanie vykonané v požadovanom rozsahu pohybu, víťazom sa stane účastní s najvyšším počtom vykonaných opakovaní

Titul SILÁK – absolútny tlak vynásobíme koeficientom hmotnosti (podľa Wilksa) a pripočítame počet opakovaní s 60% TH, absolútnym víťazom sa stane súťažiaci s najvyšším súčtom bodov oboch disciplín!!! ( Pri rovnakom súčte bodov rozhoduje lepší výkon v absolútnom tlaku )

na súťaži je možné používať iba bandáže na zápästia a opasok, použitie superdresov nie je povolené maximálna šírka úchopu je podľa pravidiel 81 cm a bude vyznačená na činke

Všetky rozhodnutia a zmeny pravidiel si vyhradzuje organizátor a vyhlasovateľ súťaže Mgr. Iľja Číž