Šikmé skracovačky

Šikmé skracovačky sa vykonávajú s cieľom rozvoja šikmých brušných svalov a možno ich jednoznačne zaradiť medzi to najlepšie čo sa dá na ne cvičiť. Najzapájanejšie svaly sú svaly hornej a postrannej časti trupu. Okrem týchto svalov sa na pohybe z časti podieľa aj priamy brušný sval a z časti aj spriamovače chrbtice.

U cvikov pri ktorých dochádza vo väčšej či menšej miere k rotácií chrbtice je riziko poškodenia platničiek. Platí to aj u šikmých skracovačiek a preto by mali byť vykonávané technicky správne a v malom rozsahu pohybu.

Prevedenie

Cvik sa vykonáva v ľahu na žinenke. Kto chce, môže si nohy zafixovať – zaprieť napr. o rebriny. Pravdepodobne to však nebudete potrebovať, pretože rozsah pohybu je malý a samotná hmotnosť nôh bude postačovať.

Nohy sú pokrčené, kolená sú položené na sebe a smerujú do strany. Je dôležité udržiavať túto polohu počas celej doby cvičenia. Rukou, ktorá je bližšie k zemi sa uchopte v bok. Druhá ruka sa dotýka hlavy (za hlavou). Každý nech sa chytí ako mu to vyhovuje. Treba však dávať pozor, aby úchop zbytočne nespôsoboval tlak na svaly šije a krčnú chrbticu (pokladanie brady na hrudník).

Ak si neviete nájsť tu správnu polohu rúk, vyskúšajte ich prekrížiť na hrudníku. Po veľkom nádychu sa začína pohyb aktivovaním šikmých brušných svalov. Rozsah pohybu nie je a nesmie byť veľký. Pri veľkom rozsahu riskujete zdravie svojho chrbta. V hornej krajne polohe vydýchnite a s uvoľnením svalov sa vracajte späť do východiskovej polohy.

Čas trvania fázy kontrakcie a návratu do počiatočnej polohy by mali byť asi rovnako dlhý. Jedna séria spočíva z odcvičenia rovnakého počtu opakovaní na obe strany. Po docvičení opakovaní na jednu stranu, by sa malo hneď pokračovať na stranu druhú.

Dýchanie

Na začiatku pohybu je nádych, ktorý by mal byť mohutnejší ako pri iných cvičeniach. V hornej krajnej polohe nasleduje výdych.

Chyby:

– Kladenie hlavy na hrudník a namáhanie svalstva šije a krčnej chrbtice

– Nadmerný rozsah pohybu a nadmerná rotácia trupu neblaho pôsobí na medzistavcové platničky

Rada na záver

Ak sú šikmé brušné svaly vašou slabinou, zaraďte ich pred ostatné cvičenia na posilnenie brušného svalstva. Dokážete sa tak ne lepšie sústrediť a budete mať ešte dostatok vitality na ich precízne precvičenie.