Sereďmaratón 2016 pozvánka

sereďmaratón 201611. ročník cyklistických pretekov s hromadným štartom

Organizátor: ŠK Cyklo-Tour Sereď
Miesto konania: Námestie Slobody, Sereď
Dátum konania: 22.05.2016
Čas štartu: 10:15 hod. , ostrý letmý štart v Šintave pred firmou ADA WASTE / 2 km od štartu
Prezentácia: Námestie Slobody Sereď, 7:30 – 9:30
(kancelária) Pri prezentácii obdrží pretekár čip, št. číslo, lístok na stravu a tombolu, banán, tyčinku + darček
Pretekári budú vybavení čipmi, firma Videocom Štancel s.r.o. Po pretekoch treba vrátiť !
Výška škody pri strate alebo poškodení čipu je 80 Eur, hradí pretekár!

Prihlášky: ONLINE – My race result alebo info@cyklosered.sk
facebook: ŠK CykloTour Sereď
POŠTOU – na adresu Erik Štefanek, Mlynárska 37/27, 92601 Sereď
Kontakt: 0903 532893 , 0910 189 800, info@cyklosered.sk
Štartovné: Prihlásení online 15€ pri úhrade do 18.05.2016
V deň štartu 20€ v hotovosti
Číslo účtu: SK9809000000000201755426, Slovenská sporiteľna
Variabilný symbol: pri online registrácii je to ID kód ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili, pri
inom spôsobe uveďte dátum narodenia DDMMRR + do poznámky uviesť meno!

Kategórie: A: 17-29r. (1999-87) B: 30-39r. (1986-77) C: 40-49r. (1976-67)
D: 50-59r. (1966-57) E: 60 a viac (1956 – xx) F: ženy
G: Súťaž družstiev – min. 4 v cieli, podľa umiestnenia a dosiahnutého najnižšieho času.
Hlavný rozhodca: Deleguje SZC

Trasa: 116 km ; prevýšenie 1250m ; Sereď – Šintava – Šoporňa – Pata – Báb – Rumanová – Rišňovce -Alekšince – Lukáčovce – Pastuchov – Koplotovce – Jalšové – Sokolovce – Ratnovce – Banka -Radošina – Ardanovce – Šalgovce – Orešany – Horné Otrokovce – Tepličky – Hlohovec – Bojničky -Dvorníky – Vinohrady nad Váhom – Šintava – Sereď

sereďmaratón 2016 trasa

Občerstvenie: Bufet v sedle Havran (70 km), pitný režim Kompava, banán a iné. V cieli teplé jedlo a nealko
Upozornenie: Ostrý štart za mestom Sereď !! Kategória OPEN znamená, že vyhodnotenie bude spoločné pre registrovaných aj neregistrovaných cyklistov a cyklistky celkovo a podľa určených kategórií.

Ceny: Prví piati v cieli finančná odmena. Prví traja v každej kategórii získajú vecné ceny. Súťaž družstiev -minimálne štvorčlenné družstvá, rozhoduje poradie a dosiahnutý čas v cieli.
Prémie: Horská: sedlo Havran (70 km), Hlohovec- Vyhliadka(97 km) , Rýchlostná: obec Dvorníky (105km)

Vyhodnotenie: o 15.30 hod. , TOMBOLA – hlavná cena horský bicykel!

Preteky budú prebiehať za plnej dopravnej premávky. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov, rozhodcov a polície. Na trati bude zabezpečený bezproblémový prejazd pelotónu v jednotlivých križovatkách a odbočkách. Značenie na ceste žltou farbou v tvare šipky. HP a RP označená v metroch (500,300,100). Obmedzený počet doprovodných vozidiel, čiže treba včas nahlásiť organizátorom zaradenie mechanického auta! Preteká sa na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Písomné protesty a pripomienky v kancelárii najneskôr 15 min. po vyhlásení výsledkov
pretekov. Povinné cyklistické prilby! Zberné vozidlo a sanitka sa bude pohybovať na konci pelotónu. Minimálny počet k vyhodnoteniu kategórie – 5 pretekárov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise!

Tešíme sa na vysokú účasť pretekárov, dobrú divácku kulisu a slnečné počasie!