Sed – ľah na lopte s BOSU

Východisková poloha: ľah vzadu, nohy pokrčené na BOSU, predkolenie kolmo na podložku, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán.

Konečná poloha: sed na lopte s oporou hornej časti sedacích svalov a driekovej časti chrbtice na lopte

Priebeh pohybu: plynulým, kontrolovaným pohybom, aktiváciou brušných svalov zodvihneme trup a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek a aktívneho zapojenia core

Dýchanie: pri dvíhaní trupu výdych, pri návrate do východiskovej polohy vdych

Sed – ľah na lopte s BOSU
Sed – ľah na lopte s BOSU

Najčastejšie chyby

  • nedodržanie plynulosti pohybu,
  • nesprávna poloha ramien a lopatiek,
  • neaktivita core,
  • tlak paží na krk, predsunutá hlava

Zaťažované svaly

m. transverzus abdominis, m. rectus abdominis, m. oblique externus internus

Cieľ: posilnenie brušných svalov, rovnováha, koordinácia

Pre zvýšenie náročnosti cvičenia môžeme zmeniť polohu paží (pripažené, skrížené na hrudníku, predpažené, v tyl, skrížené za hlavou, vzpažené), zodvihnúť a vystrieť nohu, vložiť medzi kolena malú loptu.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

  • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
  • naučiť sa správne dýchať
  • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
  • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
  • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
  • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela