Radoslav Židek: Génové čipy a športový výkon

Aké sú najnovšie postupy molekulárnej genetiky, ktoré sa dajú využiť pre šport a výživu?

Pozrite si prednášku od Radoslava Žideka s názvom „Aplikácia génových čipov v odhade športovej výkonnosti a kompozície živín“.