Psychowalkman – Dosahovanie požadovaných psychických stavov v športe

Vrcholový šport je sféra ľudského pôsobenia v ktorej dochádza k mimoriadnemu psychickému vypätiu. Samotný športovec je vystavovaný tlaku médií, divákov a športových funkcionárov. Rovnako si môže športovec veľký psychický tlak spôsobovať sám a to najmä strachom z neúspechu, či vidinou zlepšenia si svojich zárobkov.

Mnohí športovci využívajú rôzne techniky na potláčanie negatívnych stavov vedomia po zaťažení, alebo pred samotnou súťažou. Vo svete sa stáva populárnou audiovizuálna stimulácia.

Audiovizuálna stimulácia predstavuje navodzovanie vhodných stavov vedomia pomocou psychowalkmanov. Možnosti využívania psychowalkmanov v športe sú dve. Ako forma regenerácie, alebo na redukciu negatívnych predštartových stavov.

Udomácneniu psychowalkmanov na Slovensku predchádzala pochopiteľná nedôvera vo všetko nové. Výskumy vedcov z Laboratória neurónových sietí Ústavu merania Slovenskej akadémie vied však potvrdili účinnosť audiovizuálnej stimulácie na stavy vedomia a to v tomto prípade najmä z fyzikálneho hľadiska. Rovnako potvrdili účinnosť psychowalkmanov i viacerí psychológovia, či psychiater. To nás podporilo v myšlienke realizovať výskumné projekty o vplyve psychowalkmanov na vrcholových športovcov.

Efektívnosť psychowalkmanov pri regenerácii športovcov sme sledovali pomocou dvoch merateľných veličín.

  • Pomocou sledovania priemernej srdcovej frekvencie počas relaxácie. Zaznamenali sme pokles oproti relaxácii bez použitia psychowalkmanu o 4-10 %. To naznačuje výraznejší stav uvoľnenia.
  • Druhou sledovanou veličinou bolo sledovanie hladiny laktátu. Laktát je vedľajší produkt anaeróbnej glykolýzy, ktorý vzniká vplyvom intenzívneho zaťaženia organizmu. Samotný laktát sa odbúrava hlavne vo svaloch ktoré nepracujú. Očakávali sme preto, že vplyvom výraznejšieho uvoľnenia by mohlo dôjsť aj k poklesu hladiny laktátu. Tu sme tiež zaznamenali pokles o 10 – 30 % oproti relaxácii bez psychowalkmanov, pričom pri tomto meraní zohrávala veľkú úlohu vstupná hodnota.

Okrem týchto dvoch objektívnych veličín sme sledovali svalové napätie aj pomocou subjektívneho hodnotenia druhej (vyškolenej) osoby, ktorá potvrdila výraznejšie uvoľnenie svalov po takejto relaxácii.

Z hľadiska hodnotenia predštartových stavov sme mohli hodnotiť len kvalitu spánku pred súťažou, pretože športovci z pochopiteľných dôvodov nie sú schopní podrobovať sa testovaniam bezprostredne pred štartom. Pričom je dôležité povedať, že je ťažké presne určiť vhodný stav vedomia pred súťažou, pretože tak nízke, ako i vysoké psychické napätie môže negatívne ovplyvniť výsledný výkon. Isté je, že pred fyzickým zaťažením sa musí športovec kvalitne vyspať.

Naše sledovania poukázali na predĺženie spánku v noci pred súťažou! Potešilo to všetkých sledovaných športovcov, pretože častým javom je neschopnosť zaspať a spať v noci pred pretekmi. Rovnako sa zvýšila kvalita spánku, keď sa športovci v noci nebudili a nepamätali si ani sny. Rovnako to poukazuje na vyššiu kvalitu spánku.

Psychowalkman pracuje len so stavmi vedomia, ktoré sú ľudskému organizmu vlastné a preto nemuseli mať športovci strach z nejakých nežiadúcich účinkov. Z hľadiska relaxácie je dôležité využívať programy na uvoľnenie.

O čosi náročnejšie je určiť optimálny program pre obdobie pred záťažou. Športovec musí zistiť sebapozorovaním aký stav vedomia mu pred záťažou vyhovuje a potom môže využívať navodzovanie týchto stavov vo veľkom psychickom vypätí pred súťažou.

Výhodou psychowalkmanu oproti niektorým iným metódam je, že toto zariadenie pozostáva aj z okuliarov a slúchadiel, čo dostáva človeka do úplne iného prostredia. Ocení to každý športovec najmä pri hromadných presunoch na športovisko, alebo v tzv. call roome, kde športovca väčšinou zožierajú myšlienky o pretekoch, čo ho môže stáť veľa psychických, ako i fyzických síl.

Na záver je asi vhodné poznamenať, že psychowalkman má čosi podobné aj s dopingom a to hlavne to, že bez tvrdej driny sa ani za jeho pomoci nedostaví úspech iba tak.

Autori: PaedDr. Martin Pupiš, PhD. a Mgr. Peter Korčok