Progresívne zlepšovanie a tréningový denník

Progresívne zlepšovanie a tréningový denník

Kvalitná obuv pomôže pri drepovaní, trhačky umožnia držať v rukách vyššie váhy, opasok spevní strednú časť tela, no obyčajný tréningový denník vám dokáže pomôcť pri dlhodobom zlepšovaní a to pri viacerých cvikoch súčasne.

Plánujete?

Vždy keď idete do posilňovne na ďalší tréning, mali by ste mať v mysli jasný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. V prípade, že trénujete so snahou neustále sa výkonnostne zlepšovať, by tento cieľ mal väčšinou spočívať v prekonaní predchádzajúceho výkonu.

Ak si postupne nezapisujete jednotlivé premenné z uplynulých tréningov, nebudete vedieť, čo by ste mali zlepšiť, pretože nebudete poznať presnú hodnotu. Samozrejme môžete si zapamätať niektoré základné parametre posledných pár tréningov, no je to prakticky nemožné, ak hovoríme o jednom tréningovom cykle, ktorý môže trvať aj pár mesiacov.

Najdôležitejším princípom každého úspešného tréningového programu stále ostáva princíp progresívneho zlepšovania a dovolím si povedať, že toto sa nikdy nezmení.

Princíp progresívneho zlepšovania hovorí, že ak chcete byť silnejší, väčší alebo rýchlejší, musíte z dlhodobého hľadiska zlepšovať základné tréningové parametre (používaná záťaž, pracovný objem, prestávky medzi jednotlivými aktivitami, celkový čas vykonávania určitej činnosti, frekvencia, atď.).

Veďte si záznamy o tréningovom procese

Aby ste mohli efektívne tento princíp uplatniť, musíte si viesť tréningový denník, do ktorého si budete môcť zaznačiť všetko podstatné, čo ste urobili v uplynulom tréningu. Bude slúžiť ako podklad, podľa ktorého budete presne vedieť, čo a ako potrebujete zlepšiť. Dobre vedený tréningový denník často krát predstavuje rozdiel medzi efektívnym tréningovým procesom (pomerne rýchle zlepšovanie) a neefektívnym tréningovým procesom (slabé pokroky, stagnácia alebo dokonca zhoršenie).

Tréningový denník vám tiež poskytne informácie, čo na vás funguje a čo nie. Nie všetko účinkuje na všetkých rovnako. Každý sme iní a čudovali by ste sa, ako vám môže denník uľahčiť tréningové úsilie a posunúť vás na vyššiu úroveň.

Progresívne zlepšovanie a tréningový denník

Zistíte, ktorý tréningový program vám priniesol najlepšie výsledky, v ktorých cvikoch sa rýchlejšie zlepšujete, môžete si zaznamenávať pocity po tréningu, poznámky k technike cvikov a podobne. Takisto si môžete vytvoriť špeciálnu časť denníka, kde si budete zaznamenávať len tie najlepšie výkony a rôzne rekordy (maximálne váhy, maximálne váhy pre určitý počet opakovaní, celkový počet opakovaní za istý čas, dĺžku trvania určitej aktivity a podobne).

Ďalší z dôvodov, prečo viesť tréningový denník, je ten, že to zvyšuje motiváciu. Špeciálne v prípadoch, kedy je vaše napredovanie pomalé. Ak sa obzriete naspäť na svoj progres za posledných pár mesiacov, zistíte, že vaše zlepšovanie neustále pokračuje a to vás bude doslova nútiť pokračovať ďalej. Navyše ľahko môžete zistiť, že to, čo nefunguje teraz, nefungovalo ani pred istým časom a rýchlo zavediete vhodné zmeny, na ktoré by ste bez denníka len tak rýchlo neprišli.

Tip: Stravovací denník

Netrénujte bezcieľne! Ak už tomu venujete svoj čas a energiu, snažte sa zlepšovať svoje výkony a mať o nich prehľad. Tréningový denník je základným predpokladom progresívneho zlepšovania.

Foto zdroj: thinkstock