Príťahy veľkej činky v predklone verzus príťahy jednoručky v predklone

Príťahy veľkej činky v predklone verzus príťahy jednoručky v predklone

Porovnanie, výhody, určenie

Ide o blízke varianty dvoch obľúbených cvikov na chrbát. Príťahy veľkej činky v predklone sú komplexnejším cvikom, ktorý sa najčastejšie vykonáva nadhmatovým úchopom, no často používaný je aj podhmatový a striedavý uchop.

Majú výrazný vplyv na budovanie svalovej hmoty, pretože pri nich zaberajú v podstate všetky hlavné svalové skupiny chrbta, ale aj stred tela, bicepsy, gluteály a hamstringy. Pre niekoho môže byť problém vyššie zaťaženie spodného chrbta (hlavne ak cvičia častejšie cviky ako drep alebo mŕtvy ťah) a keďže mnoho ľudí cvičí príťahy veľkej činky v predklone technicky nesprávne, robia situáciu ešte horšou.

Použitie veľkej činky môže byť lepšou voľbou pre celkové budovanie hmoty a sily. Príťahy jednoručky v predklone majú zas o niečo užšie zameranie, no tiež disponujú určitými výhodami.

Keďže ste jednou rukou stabilne opretý o lavičku, nezaťažujú spodný chrbát až do takej miery a nevyžadujú ani takú výraznú stabilizáciu spodnej časti tela, ako je to pri použití veľkej činky. Príťahy jednoručky sa najčastejšie vykonávajú neutrálnym úchopom (resp. niečo medzi neutrálnym a nadhmatovým) a aktivujú predovšetkým svaly strednej a hornej časti chrbta, do veľkej miery aj bicepsy.

Na rozdiel od príťahov veľkej činky, kedy sa používajú skôr nižšie až stredné počty opakovaní (aj z dôvodu stúpajúceho zaťaženia spodného chrbta), sú pre príťahy jednoručky vhodné aj vyššie počty opakovaní v sériách (približne od 5 až do 15-20), ktoré majú výhodu nielen v posilnení svalov chrbta, ale pri použití patrične ťažkých váh dokážu výrazne zlepšiť aj silu úchopu. Ďalšími výhodami jednoručky je o niečo väčší rozsah pohybu a efektívne vyrovnávanie svalových a silových nerovnováh, keďže odcvičíte každú stranu osobitne.

Vidíte teda, že obidva cviky majú svoje pozitíva a môžu mať veľmi dobré uplatnenie v rôznych typoch tréningových programov. Máloktoré cviky pridajú chrbtu takú hrúbku a masívnosť ako tieto základné príťahové. Musíte len porozmýšľať, ktorý je kedy lepšie zaradiť a prispôsobiť to svojim potrebám.

Pomer použitých váh

V tomto prípade je to opačne ako pri porovnaní tlakových cvikov s veľkou činkou a jednoručkami. Podstatný rozdiel je tu v tom, že sériu príťahov jednoručky vykonáte najprv jednou rukou a až potom druhou. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pre rovnaký počet opakovaní s jednoručkami by ste mali použiť váhu o približne 10-15% viac ako pri príťahoch veľkej činky v predklone. (samozrejme platí to pre súčet váh obidvoch jednoručiek, takže ak napríklad urobíte 10 opakovaní so 100kg vážiacou veľkou činkou, na jednoručku by ste si mali naložiť pre rovnaký počet opakovaní približne 55kg, čo je v súčte 110kg a teda o 10% viac).

Foto zdroj: thinkstock