Príťahy s expanderom v predklone v stoji na jednej nohe

Východisková poloha: stoj na jednej nohe, predklon, trup vzpriamený, predpaženie, ramená aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán a smerujú k panve.

Konečná poloha: predklon, stoj na jednej nohe, pripažiť skrčmo, lakte nad úrovňou chrbta

Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované pripaženie nad úroveň chrbta a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek, panvy a aktívneho zapojenia core

Dýchanie: v priebehu pripažovania výdych, pri návrate do východiskovej polohy vdych

Príťahy s expanderom v predklone v stoji na jednej nohe

Najčastejšie chyby:

  • rotácia panvy,
  • nekoordinované a nekontrolované spúšťanie a zdvíhanie činiek,
  • strata rovnováhy,
  • neaktivita core

Zaťažované svaly: m. latissimus dorsi, m. rhomboidei, m. trapezius m. deltoideus, m. biceps brachi, ostatné svaly chrbta, brucha a dolných končatín

Cieľ: posilnenie chrbtových svalov, paží a ramien, rovnováha, propriocepcia, koordinácia

Cvičenie je možné vykonávať na obidvoch stranách BOSU, súpažne alebo striedavo.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

  • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
  • naučiť sa správne dýchať
  • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
  • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
  • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
  • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela