Príťahy kolien v sede

Väčšina cvikov na rozvoj brušných svalov má spoločnú vlastnosť, že sa zameriavajú buď na hornú, alebo dolnú časť brucha. Cvičení, ktoré by obsiahli všetky časti brušných svalov je menej. Túto nespornú výhodu majú práve príťahy kolien v sede. Pri tomto cvičení sa teda zapája priamy brušný sval, ako aj vnútorný a vonkajší šikmý brušný sval.

Prevedenie 

Posaďte sa naprieč lavičkou (ale na jej koniec) a oboma rukami sa pevne chyťte po jej stranách. Úchop by nemal byť príliš široký, ani úplne úzky (asi 20 cm po stranách od zadku) a mal by umožňovať udržiavať stabilnú polohu trupu v celom rozsahu pohybu.

Trup nakloňte vzad, nech zviera uhol s lavičkou medzi 45 – 60?. V tejto najnižšej polohe spočíva prevažná časť hmotnosti na ramenách. Čím viacej budú vaše nohy v počiatočnej polohe vodorovne so zemou, o to viac bude cvičenie namáhavejšie. V prípade že vaše brušné svaly takto predpísaný počet opakovaní nezvládnu, je prirodzeným zľahčením začínať cvičenie s nohami pod úrovňou lavičky.

Nadýchnite sa a začnite priťahovať nohy smerom k trupu. Horná krajná poloha je variabilná a je možné končiť 30 cm od hrudníku, rovnako ako až v okamihu, kedy sa kolená hrudníku dotknú. Druhý spomínaný variant je namáhavejší. Po pritiahnutí nôh k hrudníku ich opäť vystrite do východiskovej polohy.

Veľa ľudí toto vystieranie už nepovažuje za dôležité a vykonáva tento pohyb veľmi rýchlo. Okrádajú sa tak o dôležitú časť cvičenia, ktorá má potenciál rozvíjať spodnú časť brušných svalov.

Pokiaľ teda chcete svoje brušné svaly viacej zapájať, pribrzdite spätný pohyb! Priblíženie nôh a trupu sa snažte vykonávať čo najviac dvíhaním a krčením nôh. Je to práve tento pohyb, pri ktorom dochádza k zapájaniu brušných svalov. Pokiaľ si však pri približovaní pomáhate aj pohybom trupu, zapájate okrem brušných svalov aj ohýbače bedrových kĺbov.

Dýchanie

Pred začiatkom opakovania sa nadýchnite. Počas priťahovania kolien je dych zadržaný a vydychujte pri návrate do východiskovej polohy (v jej poslednej fáze).

Chyby

  •  Ak je počiatočný uhol výrazne menší ako spomínaných 45º, dochádza k preťažovaniu dolnej časti chrbtice.
  • Ak chceme izolovane pôsobiť na brušné svaly, je potrebné čo najviac eliminovať pohyb trupu.