Princíp vynútených opakovaní

Princíp vynútených opakovaní nebude pre väčšinu z vás neznámou tréningovou metódou. Je až pričasto k videniu v posilňovniach. Častokrát je využívaný vo väčšej miere ako by mal byť a s chybami. Čo je princíp vynútených opakovaní? Dopomoc…

9 tréningových metód pre efektívnejší tréning

Princíp vynútených opakovaní je možné využiť v objemovom ako aj v tvarovacom tréningu. Popularita tohto princípu spočíva v možnosti cvičiť v sérii až za hranicu prirodzených možností svalu. Bez dopomoci vykoná cvičenec s danou váhou napríklad 7 opakovaní. Ak sa za neho na benchpresse postaví sparingpartner o 1-3 opakovania viac. Sval tak dostáva väčší stimul, ktorý vedie ku tvrdšiemu precvičeniu svalu a následne k jeho rastu.

Za nespornú výhodu tohto princípu patrí aj jeho psychická stránka. Ak precvičujem tlak na lavičke alebo drep sám, moje sústredenie je roztrieštené. "Čo keď to nevytlačím?" Predstava, že odstanem ležať pod činkou na hrudi, má silný vplyv na podvedomie. Ak si športovec nie je istý či by nasledujúce opakovanie sám zvládol, zo strachu si ho častokrát radšej už odpustí.

Iným spôsobom bude pracovať psychika ak viem, že za mnou stojí skúsený sparing, na ktorého sa môžem plne spoľahnúť. Sústredenie bude v 100 percentnej miere smerované na moje opakovania a prekonanie závažia. Sparingpartner je tu v túto chvíľu len a len pre nás. Určite sa budeme chcieť ukázať v tom najlepšom svetle. Výsledkom môže byť väčšia snaha a sústredenie na sériu.

Z hore uvedeného vyplýva ďalšia nesporná výhoda – tou je vyššia bezpečnosť pri cvičení.

Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Aj dopomoc pri cvičení by mala byť vykonáva s mierou. Ideálne je, ak sa obmedzí na posledné 1-2 opakovanie v posledných dvoch sériách cviku. Žiaľ, často je vo fitnesscentrách vidieť pravý opak. Nie zriedka sa dopomáha prakticky od prvého opakovania. Pri pohľade na cvičiaceho a sparinga sa občas zamyslím, kto vlastne cvičí a kto dáva dopomoc.

Sparingpartner by mal vedieť dávať dopomoc. Pri prekonávaní mŕtveho bodu zväčša stačí pomôcť len nepatrne. Zvyšok už športovec zvládne sám. Na druhej strane ak pomáhajúci cíti, že začína vo veľkej miere preberať hmotnosť závažia, mala by sa séria ukončiť týmto opakovaním.

Aké nevýhody prináša princíp vynútených opakovaní?

Zmysel dopomoci ostáva často nepochopený. Vynútené opakovania spôsobia, že sval bude po tréningu viac vyčerpaný a tréning náročnejší. Tým, že ženieme sval za jeho prirodzenú hranicu veľmi často, nemá čas na regeneráciu. Zvyšuje sa riziko preťaženia alebo pretrénovania.

Aké výhody prináša princíp vynútených opakovaní?

  • Kvalitnejšie a tvrdšie precvičenie svalu za hranicu prirodzených možností
  • Vyššia bezpečnosť cvičenia

Chyby:

  • Neprimerane vysoká záťaž a z toho prameniace ďalšie chyby.
  • Dopomoc od prvého opakovania
  • Využívanie princípu vynútených opakovaní v neprimerane veľkej miere

Foto zdroj: thinkstock