Princíp neprerušovaného napätia

Tento princíp vyžívaný pri rysovacom tréningu vychádza zo zistenia, že pri švihovom cvičení, kedy je pohyb vykonávaný veľkou rýchlosťou, nedôjde k dôkladnému precíteniu svalov. Stojí tak v priamom protiklade k cvičeniam vykonávaných švihovo, v plnom rozsahu a s čo najväčšou rýchlosťou. Pri rýchlom vykonávaní sa totiž stihnú do kontrakcie zapojiť len veľmi rýchle svalové vlákna, ktoré sú zodpovedné za výbušnú silu. Takéto cvičenie sa dá vykonávať len asi so 60 – 70% z maxima.

Princíp neprerušovaného napätia

Tento typ sily je dôležitý napríklad u vrhačov, ale z hľadiska kulturistického tréningu je precítenie svalovej partie príliš nízke, rovnako ako celkový tréningový efekt. Na to, aby sa do kontrakcie stihli zapojiť aj pomalšie svalové vlákna, musí byť pohyb pomalší. Pri bežnom posilňovaní, kedy je už opakovanie kontrolované a optimálne rýchle, sa zapája už omnoho väčšie percento svalových vlákien. No aj tu sa ešte nachádzajú okamihy, kedy je sval zaťažovaný minimálne. Kým v mŕtvom bode pociťujeme maximálne svalové zaťaženie, v krajných polohách sú svaly zaťažované menej, resp. dôjde medzi opakovaniami k prestávke, kedy majú svaly čas na zotavenie. Tento odpočinok a najmä uvoľnenie svalov medzi opakovaniami, je pri princípe neprerušovaného napätia odstránený.

Aby bolo docielené čo možno najväčšie zaťaženie a trvalé svalové napätie, cvik nie je vykonávaný v plnom rozsahu ako pri bežných opakovaniach. Z pohybu sú odstránené krajné polohy, kedy mal sval priestor pre uvoľnenie. Pri tlakoch na lavičke by to znamenalo nedotlačenie činky do úplného prepnutia paží, ale ukončenie hornej polohy ešte s mierne pokrčenými rukami v lakťoch. Rovnako sa dajú vykonávať aj drepy, kedy ostanú kolená v hornej polohe mierne pokrčené. Hoci sa dajú klasické cviky s činkami relatívne prispôsobiť, ideálne sú pri tréningu založenom na neprerušovanom napätí cviky na strojoch. Tie majú totiž tú výhodu, že závažie sa pohybuje po stálej vertikálnej dráhe a pôsobí tak na sval rovnako, nech sa nachádza v akejkoľvek časti pohybu. Efekt tohto princípu je predovšetkým rysovací a tvarovací, čo potvrdzuje aj napríklad kalenetika, ktorá vo svojich cvičeniach tento princíp uplatňuje.

Foto zdroj: thinkstock