Princíp explozívnych opakovaní

Princíp explozívnych opakovaní je označovaný aj ako superrýchle opakovania. Pod takýmto názvom je známy predovšetkým medzi návštevníkmi posilňovní. Je ho možné uplatniť najmä v objemovom tréningu.

Princíp explozívnych opakovaní

Väčšina ľudí vykonáva pozitívnu a negatívnu časť opakovania plynulo a pomaly. Nie je veľký rozdiel v rýchlosti klesania činky a jej aktívneho vytlačenia. Od bežného dvíhania železa je spôsob explozívneho vykonávania opakovaní pre sval tak odlišný, že nájde uplatnenie aj v snahe o prekonanie stagnácie.

Asi najväčšou skupinou, kde sa využíva cielene, sú úpolove športy, kam patrí napr. box, karate alebo judo. Ďalej sa využíva v atletike a všade tam, kde nie je prvoradá len maximálna sila. V mnohých športoch totiž na maximálnu silu nie je čas. Rozhoduje výkon, ktorý športovec dokáže vyvinúť za čo najkratší čas.

V tlaku na lavičke by maximálna sila predstavovala vykonať jedno opakovanie s maximálnou hmotnosťou závažia. Takýto pohyb však bude veľmi pomalý a nebude mať výbušný charakter. Najväčší výkon sa podarí dosiahnuť približné so 60% z hmotnostného maxima.

Príklad: Ak vzopriem v tlaku na lavičke maximálne 100 kg (1 opakovanie), postačí pre rozvoj explozívnej sily naložiť na činku 60 kg. Pohyb však musí byť maximálne výbušný – explozívny.

Skutočne maximálny rozvoj výbušnosti je možné dosiahnuť len asi pri 1-3 opakovaniach so 60%. Pri ďalších opakovaniach výbušnosť síce stále bude, ale výkon výrazne poklesne.

1-3 opakovania sú relatívne málo a využívajú sa v tréningu napr. vrhačov, kde je cieľom jednorazový maximálny výbušný výkon.

V posilňovacom tréningu je možné využiť optimálnych 6-8 opakovaní pri 75% z maxima. 6-8 opakovaní je ideálny počet pre rozvoj svalového objemu. Zároveň sval ešte nie je úplne unavený a umožňuje výbušnú formu prevedenia cviku.

Princíp explozívnych opakovaní nie je vhodný pre nováčikov. Základom by mala byť naozaj dobre osvojená technika cvikov. Nie je ojedinelé zamieňanie si tohto princípu za úmyselné cvičenie nesprávnou technikou…

Ak sa výbušné opakovania využívajú pre objemový tréning, má explozívny charakter len aktívna časť opakovania – čo najkratšia pozitívna fáza. Negatívna časť je pomalá. Pri úpolových športoch sa často využíva rýchle prevedenie celého opakovania.

Pri mnohých športoch je dôležitá výbušná sila + vytrvalosť. V takomto tréningu môže byť na činke naložené len 30-40% z maxima a cvičí sa viac opakovaní.

Športovec by mal vždy vedieť, prečo využíva explozívne prevedenie cviku a podľa svojho športu si princíp vedieť prispôsobiť.