Priame šprinty a šprinty so zmenami smeru

Priame šprinty a šprinty so zmenami smeru

Zlepšenie maximálnej bežeckej rýchlosti je niečím, o čo sa snaží mnoho športovcov, keďže je to veľmi podstatný faktor v rámci väčšiny pohybovo-náročných športov. Rýchlosť je v konečnom dôsledku produkovaná nervosvalovou aktivitou a biomechanikou pohybového systému.

Skúste sa na chvíľu zamyslieť nad tým, ktoré športy sa vyznačujú priamymi šprintmi od začiatku až po koniec. Určite mnohých z vás hneď napadne atletika a klasické šprinty na 100 metrov. No okrem toho tu nie až tak veľa odvetví, ktoré by túto podmienku spĺňali. Väčšina pohybovo-náročných športov si vyžaduje častejšie zmeny smeru v rámci šprintovania. Patrí sem napríklad futbal, americký futbal, basketbal, hádzaná a mnohé iné. Hráči tu síce môžu bežať aj desiatky metrov po priamej línii, no oveľa častejšie si jednotlivé herné situácie vyžadujú zmenu smeru. Možno je vaša rýchlosť po jednej línii na veľmi dobrej úrovni, ale viete to preniesť aj do spomínaných pohybových činností vyžadujúcich zmeny smeru a zostať pritom stále dosť rýchli?

Špičkoví atletickí šprintéri sú samozrejme trénovaní k tomu, aby boli čo najlepší v priamom šprinte od začiatku až do konca. Podrobne sa zameriavajú na zlepšenie každej časti celého úseku. Sú to hodiny driny venované technike na štartových blokoch, zlepšeniu počiatočného zrýchlenia, dĺžky a frekvencie krokov, nácvik mechaniky dosiahnutia maximálnej rýchlosti a jej udržania až po cieľovú čiaru. Nepodarený štart, zlé došľapovanie, zlá mechanika pohybu rúk alebo neschopnosť udržať si maximálnu rýchlosť až po cieľ, to všetko môže veľmi ľahko vyústiť v neúspech šprintéra. Rozhodujú aj stotiny sekúnd a záleží na každom detaile, aj keď na prvý pohľad sa to môže zdať ako jednoduchý priamy beh.

Je jasné, že nadobudnutie maximálnej rýchlosti v jednej línii je veľká výzva a presadia sa skutočne len tí najlepší. Ako je to však s aplikovaním rýchlosti v rámci viacerých smerov? Už sme si povedali, že časté zmeny smerov si vyžaduje väčšina pohybových športov. Ak chcete byť v niečom dobrí, musíte tomu aj prispôsobiť tréning a opakovať jednotlivé situácie v praxi mnohokrát. Dobre navrhnutý tréning na zlepšenie rýchlosti musí brať vždy do úvahy špecifické požiadavky jednotlivého športu.

Priame šprinty a šprinty so zmenami smeru

Pokúsme sa teraz zhrnúť hlavné faktory, ktoré majú vplyv na zlepšenie rýchlosti vo všeobecnosti, v rámci rôznych športov (aj v prípade priamych šprintov, aj v prípade šprintov so zmenou smeru):

a.) praktizujte to, v čom chcete byť dobrí a čo si primárne vyžaduje váš šport:

Napr. šprint na 100 metrov v priamej línii nie je pre futbalistu tak efektívny, ako tréning kratších šprintov a šprinty so zmenami smerov. Každý šport si vyžaduje okrem základnej tréningovej prípravy aj špecifickú a použitie vybraných cvikov.

b.) zlepšite svoje silové schopnosti:

Väčšia sila znamená väčší výkon aktivovaných svalov. Zvýšenie sily (nielen maximálnej, ale aj dynamickej a vytrvalostnej) je pre športovca plusom prakticky vždy.

c.) genetika a skladba tela:

Genetické predispozície sú nám určené a nemôžeme ich zmeniť, no samozrejme tiež zohrávajú svoju podstatnú úlohu (pomer rýchlych svalových vlákien, dĺžka kosti, tvar svalov, atď.). Čo už zmeniť môžeme, je skladba tela. Je jasné, že nadbytočný tuk vám pri zlepšení šprintérskych schopností príliš nepomôže.

d.) vytrvalostné schopnosti:

Darmo, že je vaša rýchlosť šprintu nadpriemerná, keď si ju neviete udržať počas dlhšieho časového úseku. Vytrvalosť je faktor podporujúci rýchlosť, ktorý je však často prehliadaný. Zlepšenie vytrvalosti a kardiovaskulárnej kondície znamená, že budete schopní podať vyšší výkon aj v záverečných fázach vašej športovej aktivity.

Vytrvalosť v rýchlosti / rýchlostná vytrvalosť vytvárajú predpoklad, pre zvládnutie ťažších tréningov. Všetkého však s mierou. Ľudské telo sa tréningovým podnetom neustále snaží prispôsobiť. Ak je napr. klasickej dlhotrvajúcej vytrvalosti priveľa, môže to mať negatívny dosah na rýchlosť a silu.

e.) zlepšite svoju mobilitu:

Je to jednoduché. Ak sval nedokáže efektívne pracovať vo vyžadovanom rozsahu pohybu, utrpí tým aj celkový výkon športovca. Strečing a jeho rôzne formy sú v podstate nevyhnutnou súčasťou prípravy v rámci pohybovo-náročných športov.

f.) mentálna stránka:

Zvýšenie bystrosti, sústredenia a mentálnych reakcií predstavuje takisto oblasť, ktorá je v konečnom dôsledku dôležitá. Mentálny tréning a jeho využitie v športe sa v poslednej dobe dostalo do popredia a odborníci v tomto obore sú presvedčení o tom, že by sa mal stať prirodzenou súčasťou prípravy športovca.

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Deivo Tričko Telocvikari.sk Variant: M Červené

9,90 €

Deivo Tričko Telocvikari.sk Variant: M Červené Kúpiť

Lano na preťahovanie 10m

45,00 €

Lano na preťahovanie 10m Kúpiť

Sport-Thieme Pásy na tímové označenie Farba: 3 farby SET 110cm (žltá. modrá, červená)

59,50 €

Sport-Thieme Pásy na tímové označenie Farba: 3 farby SET 110cm (žltá. modrá, červená) Kúpiť

Štítky:,